sif-jauns-kras


Vasaras skola "Mantojums"

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018

Поиск проектов

Pēdējo 12 gadu laikā, ņemot vērā politisko un ekonomisko situāciju, kas ir izveidojusies Latvijā, kopš tās iestāšanās Eiropas Savienībā, Latvijas iedzīvotājiem radās iespēja meklēt darba tirgu aiz robežas. Rezultātā no Latvijas ir izceļojuši daudzi desmiti tūkstoši latviešu, kuri ir šķirti no dzimtās zemes, etniskās kultūrizglītības vides, latviskā dzīves ritma, sociālās dzīves tradīcijām. Daudziem no viņiem nav tuvinieku Latvijā un tāpēc dzīvā saikne ar Latviju ir pārrauta. Bērni un jaunieši apgūst pamatizglītību svešvalodā, daudzi arī ģimenē sazinās svešvalodā un dzimtā valoda tiek aizmirsta, izzūd zināšanas un izpratne par nacionālajām vērtībām, vājinās interese par savu vecāku dzimto zemi. Lai diasporu tautieši atgrieztos Latvijā, ir nepieciešama stipra sapņa sajūta par to, dzīva saikne ar dzimto zemi.

Vasaras skolas "Mantojums" jeb vasaras nometnes mērķis ir saglabāt un stiprināt diasporu bērnu un jauniešu saikni ar Latviju, iedzīvināt interesi par Latviju, uzsverot latviešu valodas, kultūras, tradīciju un vēstures zināšanu apguves nozīmīgumu nacionālās identitātes saglabāšanā, to veidojot aizraujošu un latviskās vides iepazīšanas piedzīvojumiem bagātu ar rūpīgi izplānotu kopīgu darbošanos kopā ar Latvijā dzīvojošiem jauniešiem. Projekts tiks īstenots Kuldīgā, ar aktivitātēm Kuldīgas apkārtnē un Kurzemē. Galvenās aktivitātes būs virzītas uz dzīvas latviešu valodas attīstību un nostiprināšanu gleznojot, rakstot un lasot savu dzeju un literāros pārspriedumus kā arī latviešu dižgaru darbus latviešu valodā, skatoties latviešu mākslas filmas, gatavojot latviskos ēdienus, piedaloties lauku sētas reālos darbos, dzīves rituālos, saimes godos un zvejnieku dzīves ritējumā, izzinot lībiešu valodas likteni un suitu kultūrtelpu, lai spētu novērtēt savu personīgo atbildību dzimtās valodas un nacionālo vērtību saglabāšanā citām paaudzēm. Šī projekta stratēģiskais mērķis ir ilgtspējīga motivācija diasporu bērnu un jauniešu interesei un dalībai dzimtās latviešu valodas un kultūrizglītības aktivitātēs Latvijā. Latviešiem svešumā ir svarīgi apzināties, ka Latvijai viņi nav vienaldzīgi, ka nav pamesti un aizmirsti.

Ar vasaras skolas palīdzību mēs izglītosim bērnus un jaunatni, kas ir indivīdu kopums, katrs ar savu vēsturisko atmiņu, individuālo pieredzi un uzskatiem, bet būtiska daļa no Latvijas. Visas iespējas starptautiskajā sadarbībā un integrācijā starp Latviju un ārvalstīm, ko sniedz Projekta īstenošanas paredzamie rezultāti, ir kā augsne kvalitatīvas dzīves nākotnes garantija mūsu bērniem, lai kur tie dzīvotu - svešumā, jeb atgrieztos Dzimtenē.

Nometnes periods: 22.07.2018. - 01.08.2018.

предоставил финансирование: 12475,31 EUR / 8 767.70 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/SP/01
Исполнитель проекта: Kuldīgas kultūras biedrība "LĪVIJA"
Место реализации: Kuldīgas novads, Kuldīga