sif-jauns-kras


Zaļās brīvdienas Vidzemē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018

Поиск проектов

Projekts „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm „Zaļās brīvdienas Vidzemē"" tiks īstenots Kārļos, Drabešu pagasta, Amatas novadā. Nometnes norises vieta "Ekonams", Gaujas Nacionālā parka teritorija, Amatas upes stāvais krasts. Skaista daba, tīrs gaiss, klusums, pozitīva aura ir tas, kas vislabāk raksturo šo vietu.

Projekta ietvaros paredzētas divas 7 dienu garas vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem vecumā no 12 līdz 16 gadiem.

Nometne norisināsies divos periodos:
• no 2018.gada 6.augusta līdz 12.augustam;
• no 2018.gada 13.augusta līdz 19.augustam.

Projekta mērķa grupa – 20 Latvijas bērni un 20 diasporas bērni no dažādām valstīm vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Gan diasporas, gan Latvijas bērni var piedalīties ne vairāk kā vienā programmas finansētā nometnē.

Projekta mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Nometnes programmā paredzētas dažādas aktivitātes, lai veicinātu Latvijas vēstures, latviskās dzīvesziņas, kultūras, tradīciju, folkloras, kulinārā mantojuma izzināšanu, kā arī dabas un kultūrvēsturisku objektu apskati. Bērniem aktīvi darbojoties tiks attīstītas prasmes orientēties vidē, iepazīt dabas procesus un veicināt zaļo dzīvošanu. Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, iespēja attīstīt prasmi vizualizēt savas domas, meklēt noderīgu informāciju, attīstīt mākslinieciskās spējas un paplašināt redzesloku.

Visas nometnes laikā īpaša vērība tiks veltīta bērnu latviešu valodas prasmju pilnveidošanai.

Plānotie rezultāti:
• noorganizētas divas 7 dienu vasaras nometnes, iesaistot 20 Latvijas un 20 diasporas bērnu;
• veicināta bērnu izpratne par latviešu kultūras, vēstures un valodas zināšanu apguvi;
• draudzīgu kontaktu izveidošana Latvijas un ārzemju latviešu bērniem.

предоставил финансирование: 13000,00 EUR / 9 136.45 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/SP/19
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Mazpulki"
Место реализации: Drabešu pagasts, Amatas novads