Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > 34 projekti tiks īstenoti programmā “Atbalsts medi[..]

34 projekti tiks īstenoti programmā “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā”

vienkarss bez laukuma rgb h 5

34 projekti tiks īstenoti programmā

“Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā”

Sabiedrības integrācijas fonda padome š.g.17.augustā apstiprināja atklāta projektu iesnieguma konkursa rezultātus valsts budžeta finansētajā programmā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā", apstiprinot 34 projektu iesniegumus.

Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata Latvijas simtgadē.

Konkurss norisinājās 11 kategorijās, tai skatā 7 speciālajās kategorijās – "Melu dekonstrukcija un medijpratība", "Mediju kritika", "Mazākumtautības", "Diasporas mediji", "Latvijas mediji diasporai", "Personas ar invaliditāti" un "Jaunie satura veidotāji" - un 4 vispārējās kategorijās – "Pētnieciski analītiskā žurnālistika", "Sabiedriski politisko un kultūras procesu analīze", "Simtgade" un "Konstruktīvā žurnālistika". Kopējais konkursa ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums bija 742 659 euro. Konkursā piedalīties un atbalstu saņemt varēja nacionāla mēroga mediji, neatkarīgie producenti un producentu apvienības, kā arī biedrības un nodibinājumi, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas satura veidošanu. Ievērojot konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus, projektus varēja iesniegt arī reģionālo mediju apvienības un diasporas mediji. Visiem pretendentiem un to personālam ir jābūt saistošam ētikas kodeksam. Saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem, viens pretendents varēja iesniegt un atbalstu saņemt līdz pieciem projektiem, kopsummā nepārsniedzot 80 000 euro.

Konkursa ietvaros tika saņemti 88 projektu iesniegumi par vairāk nekā 2,3 miljoniem euro. Pieprasījums pēc atbalsta vairāk nekā trīs reizes pārsniedza pieejamo finansējuma apmēru. Interesanti, ka speciālo kategoriju ietvaros, kur katrai no kategorijām bija iezīmēts konkrēts pieejamā finansējuma apjoms, vislielākais pieprasījums gan saņemto projektu iesniegumu skaita, gan pieprasītā finansējuma apjoma ziņā bija kategorijā "Mazākumtautības". Pavisam šajā kategorijā saņemti 17 projektu iesniegumi, no kuriem 4 apstiprināti, pieprasījumam par 5,5 reizēm pārsniedzot pieejamo finansējumu. Daudz projektu tika iesniegti arī kategorijās "Simtgade" un "Melu dekonstrukcija un medijpratība".

Tika saņemti daudzi interesanti un kvalitatīvi projektu pieteikumi, tomēr pieejamā finansējuma ietvaros, nav iespējams atbalstīt visus iesniegtos projektus, tādēļ ceram, ka programma turpināsies arī nākamajā gadā, un medijiem būs iespēja turpināt iesākto darbu sabiedrības labā.

Valsts budžeta programmu "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" SIF administrē pamatojoties uz š.g.3.maijā starp Kultūras ministriju un SIF noslēgtu līgumu.

Apstiprināto projektu saraksts