sif-jauns-kras


Ar saknēm Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Поиск проектов

Projekta mērķis ir modināt Īrijas latviešu pusaudžos vēlmi pašorganizēties; mudināt viņus līdzdarboties diasporas un Latvijas sabiedriskajās aktivitātēs, ļaut pusaudžiem apzināties savas latviskās saknes, pievēršoties šo sakņu izzināšanai un izpētei un vienlaikus stiprinot savas izcelsmes apziņu un piederību Latvijai.

Projekts tiks īstenots Īrijā, Seapoint, Termonfeckin, County Louth, kur notiks nedēļu ilga pusaudžu nometne 2018.gada oktobra pēdējā nedēļā, kuras laikā tiks īstenotas trīs nodarbību programmas pusaudžiem nolūkā:
1. Apzināties un noskaidrot savas saknes Latvijā.
2. Apzināt, izprast un iejusties Latvijas vēstures notikumos un tēlos.
3. Iepazīties, izzināt un apzināties savu lomu, ieguldījumu un pienesumu sabiedriskajā darbā.

Nometnes dzīvē piedalīsies arī Hanna Elizabete Krūmiņa no Latvijas, kas ar Īrijas pusaudžiem dalīsies pieredzē un pastāstīs par savu sabiedriskā darba, iesaistes un brīvprātīgā darba veicējas pieredzi.

Nometnes pēdējā dienā notiks noslēguma pasākums, kurā nometnes dalībnieki prezentēs savas atziņas un paveikto nedēļas laikā.

предоставил финансирование: 9113,80 EUR / 6 405.22 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/DP/01/01
Исполнитель проекта: Biedrība "ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME"
Место реализации: Īrijas Republika - Seapoint, Termonfeckin, County Louth
Период проетка: 01.05.2018.- 31.10.2018.