Home

sif-jauns-kras


Ziemeļvācijas latviešu kopienu saliedēšanas un pašorganizēšanās veicināšanas pasākums "Vārds.Balss.Dziesma"

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Search projects

Projekta mērķis ir stiprināt Ziemeļvācijas latviešu kopienu saliedētību, veicināt aktīvāku informācijas un pieredzes apmaiņu starp Vācijā reģistrētajām latviešu biedrībām, interešu grupām, ELA un LR Vēstniecību Vācijā, kā arī piesaistīt jaunus aktīvistus/biedrus, kuru esamība ir nozīmīgs faktors, lai veicinātu diasporas interesi un līdz ar to arī tās līdzdalību Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā.

Ziemeļvācijas latviešu kopienu saliedēšanas un pašorganizēšanās veicināšanas pasākums "Vārds.Balss.Dziesma" norisināsies 2018. gada 15. septembrī Brēmenē, piedaloties Brēmenes, Berlīnes, Minsteres, Hannoveres, Oldenburgas un Hamburgas latviešu kopienu pārstāvjiem. Pasākuma ietvaros notiks tikšanās ar LR Vēstnieci Vācijā Ingu Skujiņu un ELA prezidija priekšsēdētāja vietnieci Elīnu Pinto. Ziemeļvācijas latviešu kopienu saliedēšanas nolūkā notiks viktorīna/erudīcijas spēle ar tēmu – latviešu tradīcijas, kur savā starpā zināšanām mērosies komandas no iepriekš minētajām kopienām. Pasākumā noslēgumā Danči ar Latvju danču klubiņu Hamburgā un Berlīnes danču muzikantiem.

Amount of Grant Awarded: 1406,00 EUR / 988.14 LVL;
Project number: 2018.LV/DP/02/07
Project Promoter: Latviešu biedrība Hamburgā
Place of implementation: Vācija - Brēmene
Duration of the project: 01.07.2018.- 15.09.2018.