Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Diasporas un remigrantu iesaiste pilsoniskajos procesos

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Search projects

Projekta mērķis ir iepazīstināt diasporas pārstāvjus un remigrantus Latvijā ar politisko partiju programmām, mērķiem un plānotiem pasākumiem attiecībā uz diasporas interešu pārstāvību, remigrāciju un tautsaimniecības attīstību kopumā pirms Saeimas vēlēšanām š.g. oktobrī. Projekta rīkotāji, biedrība "Ar pasaules pieredzi Latvijā", projekta ietvaros rīkos vērienīgu politisko partiju diskusiju, kas tiks translēta biedrības un diasporu organizāciju mājaslapās, facebook grupās u.c. sociālos medijos.

Uz diskusiju 28.augustā Rīgā plānots aicināt izteikties lielāko politisko partiju pārstāvjus, apspriežot to plānus un stratēģiju attiecībā uz remigrāciju, diasporas atbalstu un diasporai aktuāliem jautājumiem. Pasākums būs publisks, kā auditoriju īpaši piesaistot remigrantus un diasporas pārstāvjus.

Diskusijās iegūtā informācija un no tām vēlāk publicētais materiāls diasporai ļaus labāk izprast politisko partiju programmas un plānus tieši attiecībā uz to interešu pārstāvību. Pasākumi ļaus efektīvi un savlaicīgi iekļaut diasporu valsts politiskajos procesos un diskusijās pirms Saeimas vēlēšanām.

Amount of Grant Awarded: 5404,00 EUR / 3 797.95 LVL;
Project number: 2018.LV/DP/07/16
Project Promoter: Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā”
Place of implementation: Latvija –Rīga; Citās valstīs dzīvojošie diasporas pārstāvji un potenciālie remigranti
Duration of the project: 01.06.2018.-31.10.2018.