Print |

Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


#EsiLV: apaļo galdu cikls diasporas ekonomiskajai un pilsoniskajai līdzdalībai

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Search projects

Description

Projekta ietvaros notiks četri apaļie galdi, kuros diasporas nozaru profesionāļi un eksperti no Luksemburgas un citām reģiona diasporas kopienām, piesaistot Luksemburgas un Latvijas partnerus, izstrādās priekšlikumus un konkrētas iniciatīvas Latvijas izaugsmei noteiktās nozarēs. Projekta mērķi ir stiprināt diasporas pašorganizēšanos, sadarbību un potenciāla piesaisti Latvijai pilsoniskas un ekonomiskas līdzdalības ceļā, tā pragmatiski iedzīvinot Latvijas valstiskuma simtgades moto "Es esmu Latvija!".

Apaļie galdi tiks veltīti iespējām un pieredzes apmaiņai šādās Luksemburgā attīstītās un Latvijas ekonomikai un pārvaldībai nozīmīgās jomās: (a) finanšu un kapitāla tirgus attīstība un investīcijas (b) kosmosa izpēte un industrija (c) transports un loģistika (d) starptautisko ekspertu saikne ar Latvijas valsts pārvaldi. Apaļo galdu ietvaros tiks likts uzsvars uz diasporas pieredzes pārnesi un organizētu iesaisti attiecīgo nozaru attīstībā Latvijā. Pasākumi pamatā notiks Luksemburgā, bet arī Briselē un Rīgā. Projekta aktivitātes nostiprinās esošos neformālos diasporas profesionāļu tīklus un liks pamatus plašākas platformas "#EsiLV – ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai" izveidei.

Information

Amount of Grant Awarded: 14992,00 EUR / 10 536.44 LVL;
Project number: 2018.LV/DP/08/10
Project Promoter: Asociācija „Luksemburga – Latvija”
Place of implementation: Luksemburga - Luksemburga, Beļģija - Brisele, Latvija - Rīga
Duration of the project: 15.04.2018.-31.10.2018.

Documents

Documents

 


Date of printing: 14.05.21