sif-jauns-kras


Diasporas mediju sadarbības platforma – koncepcija un pirmie soļi

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Meklēt projektus

Projekta ietvaros Eiropas Latviešu apvienība sadarbībā ar diasporas mediju veidotājiem izstrādās koncepciju, darbības modeli un rīcības plānu vienotas atvērtas diasporas mediju sadarbības platformas izveidei. Projekts ietver arī sadarbības bāzes pilotprojekta īstenošanu, katrā no iesaistītajiem medijiem ieviešot "virtuālas redakcijas" centralizēti apkopotu ziņu plūsmu no citiem iesaistītajiem diasporas medijiem.

Projekta mērķis ir stiprināt diasporas saikni ar Latviju, pateicoties diasporas mediju satura pieejamības stiprināšanai un diasporas mediju kopdarba kvalitātes celšanai. Projekta rezultātā tiks stiprināta visai diasporai kopīgi nozīmīga mediju satura pieejamība diasporā un Latvijā, tostarp par Latvijas tautai kopumā nozīmīgām pilsoniskām, kultūras un ekonomikas aktualitātēm (Saeimas vēlēšanas, Simtgade, remigrācija u.c.). Tas cels diasporas līdzdalības kvalitāti šajās jomās.

Projekta tiešā mērķauditorija ir Eiropā aktīvie diasporas mediju veidotāji (saglabājot atvērtību brīvprātīgai iesaistei no citiem reģioniem), bet netiešā – Eiropā mītošie Latvijas piederīgie un Latvijas mediji un rīcībpolitikas veidotāji.

Piešķirtais finansējums: 15000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/DP/10/14
Projekta īstenotājs: Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"
Īstenošanas vieta: Latvija, Īrija, Vācija, Lielbritānija, Zviedrija
Īstenošanas ilgums: 01.04.2018.-31.10.2018.