sif-jauns-kras


Eiropas latviešu diasporas NVO projektspējas veicināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Meklēt projektus

Projekta „Eiropas latviešu diasporas NVO projektspējas veicināšana" mērķis ir stiprināt diasporas organizāciju Eiropā kapacitāti, veicināt projektspēju paaugstināšanu, diasporas kopienu savstarpējo sadarbību pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un saites veidošanai ar Latviju.

Projekta aktivitātes:
1. Apmācības Eiropas latviešu diasporas kopienām „Projektu izstrādes un vadības pamati".
2. Izglītojoša materiāla izveide „Projektu vadība un finanšu atskaišu sagatavošana".

Projekta ietvaros plānots organizēt mērķa grupas apmācības Eiropā - Vācijā un Apvienotajā Karalistē, par projektu izstrādi un vadību. Apmācību nodrošināšanai pieaicināsim projektu vadīšanas ekspertus no Latvijas. Apmācībās veicināsim diasporas kopienu projektspēju kapacitātes paaugstināšanu un labas projektu sadarbības principu prasmes, lai nākotnē īstenotie projekti aptvertu pēc iespējas lielāku skaitu latviešu kopienu centrus, veidotu saliedētību ārzemēs dzīvojošo latviešu vidū un stiprinātu viņu vēlmi saglabāt saikni ar Latviju. Aktivitātes ietvaros ir plānoti darba semināri ar ekspertiem, kā arī sarunu vakariņas ar vieslektoru.

Projekta ietvaros izstrādāsim izglītojošu materiālu par projekta vadību, kurš tiks izvietots ELA mājas lapā, diasporas kopienu mājas lapās un sociālajos tīklos. Informatīvajā materiālā būs apkopota aktuālākā informācija par projekta ideju ģenerēšanu, projektu veiksmīgu realizāciju, finanšu atskaišu gatavošanu atbilstošo LR normatīvajiem aktiem. Informatīvais materiāls tiks sagatavots elektroniskā veidolā, kā info grafikas un/ vai video prezentācija, lai būtu viegli saprotams un ērti lietojams ikvienai diasporas kopienai.

Mērķa grupa:
Tiešā mērķa grupa būs 30 apmācību dalībnieki no 15-20 ELA biedru organizācijām un Eiropas latviešu kopienām, kuri iegūtās zināšanas nodos savu kopienu pārstāvjiem.

Ieguvēji no izglītojošā materiāla būs, 800 latviešu diasporas kopienas pasaulē un vairāk nekā 60000 individuāli latviesi.com lietotāji Eiropā un pasaulē, kuri ar publikāciju starpniecību saņems informāciju par apmācībām un bezmaksas pieeju izglītojošam materiālam.

Piešķirtais finansējums: 13243,20 EUR / 9 307.37 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/DP/17/05
Projekta īstenotājs: Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"
Īstenošanas vieta: Vācija - Frankfurte, Štutgarte; Apvienotā Karaliste - Londona
Īstenošanas ilgums: 26.06.2018.-31.10.2018.