sif-jauns-kras


Ziemeļeiropas Latviešu diasporas organizāciju (sa)darbības spēju stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Meklēt projektus

Ziemeļvalstīs, iekšējās Eiropas savienības darbaspēka migrācijas rezultātā, ir ieradies daudzskaitlīgs Latvijas valstspiederīgo skaits. Atšķirībā no Zviedrijas, kur jau kopš trimdas laikiem ir izveidojušās stabilas pilsoniskās, kultūras un izglītības organizācijas, citās ziemeļu kaimiņvalstīs organizācijas ir jaunas. Lai palīdzētu izprast organizācijas veidošanas, pienākumu sadales, budžeta un nākotnes darbības plānošanas principus, t.i. veicinātu organizāciju ilgtspējīgas darbības spēju stiprināšanu, ZLA plāno aicināt latviešu organizāciju Ziemeļvalstīs pārstāvjus uz divu dienu semināru un sadarbības stiprināšanas pasākumu. Viens no galvenajiem dienaskārtības jautājumiem būs pilsoniskās aktivitātes veicināšana pirms 13. Saeimas vēlēšanām, kā arī Ziemeļeiropas organizāciju interešu pārstāvība un sadarbība ar Eiropas Latviešu apvienību, ELA, kā arī Latvijas valsts iestādēm u.c. partneriem Latvijā.

Piešķirtais finansējums: 15000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/DP/18/12
Projekta īstenotājs: Zviedrijas Latviešu apvienība
Īstenošanas vieta: Zviedrija – Stokholma
Īstenošanas ilgums: 01.07.2018.-31.10.2018.