Home

sif-jauns-kras


Klubu veidošana nacionālās identitātes stiprināšanai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Search projects

Projekta mērķis ir saglabāt diasporas Īrijā saikni ar Latviju, stiprināt nacionālo identitāti un veicināt diasporas pašorganizēšanos, izveidojot trīs pilotgrupas – latviešu grāmatu lasītāju-diskusiju klubus - trīs dažādās Īrijas pilsētās, kas veicina, uztur un popularizē latviešu kultūras un literatūras izplatīšanu mītnes zemē, pulcina ap sevi latviešus un kļūst par diskusiju un domu apmaiņas vietām.

Ar latviešu iesaisti aktivitātēs, kuru pamatā ir interešu grupu izveide, šajā gadījumā lasītāju klubi, Īrijā pavērtos vēl viena iespēja, kā uzrunāt un sasniegt daļu tautiešu, kas pagaidām ir neaktīvi un diasporas dzīvē neiesaistās vai iesaistās maz.

Amount of Grant Awarded: 2865,60 EUR / 2 013.96 LVL;
Project number: 2018.LV/DP/19/08
Project Promoter: LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀ
Place of implementation: Īrija -Dublina, Limerika, Waterford
Duration of the project: 01.07.2018.-31.10.2018.