sif-jauns-kras


Politiskais kultūrisms

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Поиск проектов

Projekta "Politiskais kultūrisms" mērķis ir analizēt sabiedriski politiskos un kultūras procesus Latvijā, to ietekmi uz Latvijas sabiedrību kopumā un uz dažādiem sabiedrības slāņiem atsevišķi. Sabiedrība tiks izglītota, kā šie sabiedriski politiskie un kultūras procesi noris, kāda ir to ietekme uz sabiedrību, kā arī, kāds ir sabiedrības viedoklis par tiem.

Projekts "Politiskais kultūrisms" radio programmā Radio TEV 5 mēnešu garumā tiks īstenots 2 dažādās formās.
1. Vienu nedēļu no pirmdienas līdz piektdienai 2 reizes dienā, kopā 5 mēnešu periodā 50 sabiedriski politiskos un kultūras procesus skaidrojošas rubrikas, kurās tiks aplūkoti kultūras notikumi – to aktualitāte, daudzveidība, pieejamība sabiedrībai, jaunrade, sabiedrības iesaiste un tamlīdzīgi.
2. Nākamās nedēļas otrdienās un ceturtdienās rīta programmā norisināsies spēle "Politiskais kultūrisms", kas saistīta ar iepriekšējā nedēļā aplūkotajiem tematiem par sabiedriski politiskajiem un kultūras procesiem Latvijā.

Tāpat projekts aplūkos Latvijas sabiedrībai nozīmīgus politiskos procesus – kāda ir sabiedrības ieinteresētība tajos vai sabiedrība saņem vienkāršotu skaidrojumu par tiem, vai sabiedrība apzinās, kā tie maina sabiedrības ikdienu, dzīves kvalitāti un nostāju dažādos jautājumos.

предоставил финансирование: 12342,39 EUR / 8 674.28 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/MA/006/32
Исполнитель проекта: SIA "Mans radio"
Период проетка: 01.09.2018.- 31.01.2019.

Izveidotas publikācijas sociālajos tīkos Facebook un Twitter un mājas lapā:

http://radiotev.lv/zina/165/politiskais-kulturisms

Rubriku ierakstus var noklausīties:

http://radiotev.lv/zina/165/politiskais-kulturisms