sif-jauns-kras


Saeimas vēlēšanas 2018. Ko sagaidām, ko mums sola?

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

"Latvijas Avīzes" projekts "Saeimas vēlēšanas 2018. Ko sagaidām, ko mums sola" ietver politisko partiju ieplānoto darbu un solījumu turpmākajiem četriem gadiem - 13. Saeimas darbības laikā -, kā arī līdzšinējās darbības izvērtējumu.

Mērķis ir veicināt atbildīgāku lēmumu pieņemšanu un politikas procesu kvalitātes uzlabošanu valstī, vienlaikus orientējoties gan uz vēlētāju informēšanu un izglītošanu, gan politisko partiju darbības uzraudzību un atbildības sabiedrības priekšā stiprināšanu.

Ņemot vērā "LA" un portāla la.lv lasītāju un lietotāju auditorijas intereses, informētības līmeni, demogrāfiskos rādītājus un citus tamlīdzīgus no auditorijas vajadzību analīzes izrietošus datus, projekta plānotie pasākumi – publikāciju sērija avīzē un portālā – koncentrēsies uz atsevišķi izdalītām, visaptverošām un sabiedrības ikdienas dzīvē nozīmīgām tēmām, to skaitā – izglītība, veselība, labklājība, ārpolitika, drošība, iekšpolitika, tieslietas, ekonomika, reģioni.

Piešķirtais finansējums: 20931,60 EUR / 14 710.81 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/MA/016/25
Projekta īstenotājs: AS "Latvijas mediji"
Īstenošanas ilgums: 01.08.2018.- 31.10.2018.

Projekta ietvaros radītais saturs tika publicēts "Latvijas Avīzē" 11. septembrī (nr. 175), 13. septembrī (nr. 177), 18. septembrī (nr. 180), 20. septembrī (nr. 182), 25. septembrī (nr. 184), papildus - 28. septembrī (nr. 187), 3. oktobrī (nr. 190).
Publikācijas portālā LA.lv:
https://www.la.lv/ka-nodrosinasiet-vienmerigu-izglitibas-pieejamibu-kvalitati (11.09)
https://www.la.lv/pirms-balsot-jautajam-partijam-vai-atbalstat-izglitibas-satura-reformu (11.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-cik-japelna-skolotajam (11.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-ka-veiksmigi-pariet-uz-vienotu-izglitibas-sistemu-valsts-valoda (11.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-vai-jamaina-augstskolu-finansesanas-sistema (12.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-vai-skolotaja-alga-jarekina-pec-padarita-darba-vai-skolenu-skaita (12.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-ko-mazas-partijas-uzskata-par-svarigako-darbu-izglitibas-joma (12.09)
https://www.la.lv/skola-gajis-katrs-bet-ar-to-nepietiek (12.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-cik-japelna-arstam (13.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-ka-uzlabot-gimenes-arstu-darba-kvalitati (13.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-cik-jamaksa-zalem-latvija (13.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-ka-mazinat-alkoholisma-sergu-latvija (13.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-vai-atbalstat-pacientu-sadalisanu-divas-dalas (14.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-kur-nemsiet-naudu-lai-veselibas-aprupei-butu-4-no-ikp (14.09)
https://www.la.lv/kada-latvija-augs-veseli-cilveki (14.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-kadai-jabut-minimalajai-pensijai (18.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-ka-panakt-lai-gimenes-dzimtu-vairak-bernu (18.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-ka-panakt-lai-latvija-atgriezas-aizbraukusie-tautiesi (18.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-kads-ir-realais-izdzivosanas-minimums-menesi (19.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-ka-uzlabot-majokla-pieejamibu-jaunajam-gimenem (19.09)
https://www.la.lv/ko-sagaidam-ko-mums-sola-labklajiba (19.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-ka-risinasiet-darbaspeka-trukuma-problemu-latvija (20.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-kadu-risinajumu-piedavajat-nekustama-ipasuma-nodokla-reformai (20.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-vai-ieviesisiet-samazinato-pvn-likmi-visai-partikai (20.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-ka-palielinat-valsts-budzeta-ienemumus (21.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-vai-ierobezosit-valsts-uznemumu-vaditaju-algas (21.09)
https://www.la.lv/garlaicigs-piedavajums-un-strausa-politika (21.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-vai-atbalstat-sankcijas-pret-krieviju (25.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-cik-stingrai-jabut-migracijas-politikai (25.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-vai-latvija-jaievies-totalas-aizsardzibas-sistema (25.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-finansejums-aizsardzibai-japalielina-vai-jasamazina (26.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-vai-jaierobezo-kremla-propagandas-izplatiba-latvija (26.09)
https://www.la.lv/geopolitiskais-kurss-pec-velesanam-vai-latvijai-draud-varzu-zupa (26.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-ka-samazinat-plaisu-starp-rigu-un-regioniem-2 (28.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-vai-atbalstat-lielaku-novadu-veidosanu (28.09)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-ka-noverst-lauku-talaku-iztuksosanos (1.10)
https://www.la.lv/nakama-saeima-plaisu-neaizbers (1.10)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-kadi-ir-jusu-priekslikumi-tiesas-procesu-saisinasanai (3.10)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-kad-beidzot-cietuma-liks-lielos-blezus (3.10)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-ka-ierobezot-azartspeles (3.10)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-cik-japelna-policistam (3.10)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-ka-izbeigt-dazu-personu-iedzivosanos-maksatnespejas-procesos (4.10)
https://www.la.lv/jautajam-partijam-ka-uzlabot-drosibu-uz-celiem (4.10)
https://www.la.lv/vertejam-partiju-solijumus-iekslietu-un-tieslietu-joma-likvides-un-veidos-no-jauna (4.10).
Aptauja "Iesaisties! Jautā politiķiem un partijām!" tika publicēta "Latvijas Avīzē" 13. augustā (nr. 154) un 17. augustā (nr. 158).
Portālā LA.lv 16.augustā – https://www.la.lv/iesaisties-jauta-politikiem-un-partijam