sif-jauns-kras


RAIDĪJUMU SĒRIJA “RĪCĪBAS PLĀNS”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir sabiedrībā sensitīvu tēmu apzināšana kombinācijā ar atbilstošai problēmai sagatavotu konstruktīvu rīcības mehāniku – tādā veidā iedvesmojot sabiedrību sekot un iesaistīties identificēto problēmu mazināšanā.

Proti, valstī pastāv virkne ļoti nozīmīgu un ilgstošu problēmu, piemēram, ēnu ekonomika, organizētā noziedzība, dramatiskie demogrāfijas rādītāji, emigrācija, korupcija, izglītības sistēmas nespēja, ekoloģisku raksturu jautājumi, patriotisma trūkums, u.c. nacionālo mēroga trūkumu, par kuriem ierasts runā. Tomēr sabiedrība ar vien vairāk abstrahējas no negatīva satura. Sabiedrībai daudz saistošāk ir dzirdēt risinājumus.

Līdz ar to Radio SWH piedāvā unikālu raidījumu sēriju "Rīcības plāns", kura ietvaros ne tikai apzinās kādu no valsts mēroga problēmām, bet ar konstruktīvās žurnālistikas paņēmienu palīdzību izstrādās rīcības plānu, kura tapšanā tiks iesaistīta sabiedrība, vietējie nozares un starptautiskie eksperti, analizēti problēmu cēloņi, pētīti citu valstu labie piemēri, pieredze un prakse. Raidījumu rezumē būs ar kvalitatīvas analīzes palīdzību veidoti konstruktīvi rīcības plāni.

Piešķirtais finansējums: 13253,91 EUR / 9 314.90 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/MA/032/30
Projekta īstenotājs: Akciju sabiedrība "RADIO SWH"
Īstenošanas ilgums: 01.10.2018.- 31.12.2018.

https://www.radioswh.lv/raidijumi/ricibas-plans/