sif-jauns-kras


RAIDĪJUMU SĒRIJA “VISI KOPĀ – 2.SEZONA”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir turpināt iesākto un veicināt Radio SWH plašās klausītāju auditorijas izglītošanu un izpratni par mazākumtautību dzīvi un ikdienu Latvijā, tās kultūru un mediju telpu, nodrošinot savstarpējie iesaistošu un integrēties veicinošu raidījumu ciklu "VISI KOPĀ – 2.sezona".

Ilgtspējīgi orientēts medijs kā Radio SWH ir ieinteresēts Latvijas simtgades priekšvakarā, stiprināt nacionālo apziņu gan latviešiem Latvijā, gan veicināt piederību un integritāti tiem, kas šeit dzīvo īsāku vai ilgāku laika periodu, bet ir citas tautas pārstāvji, un tāpēc iespējams nepieciešams atbalstošs vietējās sabiedrības žests un atvērtība. Radio SWH uzdevums ir kultivēt abpusējo integrāciju veicinot latviešu izpratni par mazākumtautībām, stimulējot atvērtas nācijas nostāju, kā arī proaktīvi izrādot interesi par mazākumtautību ikdienu, rosinot tos uzdrīkstēties būt atklātiem un pieņemtiem par savējiem.

Radio SWH mērķis ir arī šogad piedāvāt raidījumu ciklu "VISI KOPĀ – 2.sezona", kas pērn tika ļoti veiksmīgi realizēts un atzīts par nozīmīgu platformu saišu stiprināšanā un savstarpējo integrāciju starp latviešiem un mazākumtautību sabiedrību Latvijā.

Radio SWH uzskata, ka ir ļoti lietderīgi turpināt jau realizētā projekta pārbaudītās un aprobētās iestrādes, saglabāt kvalitatīvo raidījuma formātu, kas atpazīstams klausītājiem, nodrošinot iepriekšējo ētera personību dalību raidījumu cikla turpinājumā, izmantot iegūto sabiedrības un mērķauditorijas atpazīstamību, kas projekta sākotnējo vērtību ievērojami paaugstina salīdzinot ar projektiem, kas tiek uzsākti "no nulles".

Turklāt, Radio SWH kā viens no nozares izteiktiem līderiem un ar plašo auditoriju apzinās savu ietekmi sabiedrības viedokļa veidošanā, tāpēc sabiedrības attieksmes kultivēšana latviski nacionāli-patriotiskā un valsts piederības apzināšanās virzienā ir būtiski no visiem aspektiem raugoties.

Projekta ietvaros ir plānoti 17 iknedēļas, stundu gari, īpaši raidījumi, kā arī 17 šo raidījumu atkārtojumi ēterā, kopā izskanot 34 reizes jeb 34 stundas minētajā periodā.

Piešķirtais finansējums: 17975,24 EUR / 12 633.07 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/MA/035/20
Projekta īstenotājs: Akciju sabiedrība "RADIO SWH"
Īstenošanas ilgums: 21.09.2018.- 17.01.2019.

https://www.radioswh.lv/raidijumi/visi-kopa/