sif-jauns-kras


Rakstu sērija LATVIEŠI CEĻ PASAULI

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

DEKO rakstu sērija Latvieši ceļ pasauli saved kopā un atklāj latvisko sakņu spēku un talantu, kāds patiesībā mūsu tautai piemīt. Tās būs vairākas intervijas – gan trimdas latvieši un viņu atvases, gan nesenākā pagātnē pasaules pilsonību pieņēmuši latvieši, kurus vieno personības mērogs un profesionālā izcilība. Katrs atsevišķi viņi ir liela mēroga personības ar ievērojamu ieguldījumu pasaules arhitektūras un dizaina vēsturē. Bet mums Latvijā tie ir daži zināmāki, daži retāk dzirdēti, citi pat pārsteigums, ka ir piederīgi Latvijai. Programmas Latvijas mediji diasporai ietvaros saturs tiks publicēts DEKO drukātajā versijā Latvijas auditorijai un elektroniskajā versijā kā bezmaksas dāvana ārzemju latviešiem.

Piešķirtais finansējums: 4091,32 EUR / 2 875.40 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/MA/064/05
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA"
Īstenošanas ilgums: 20.08.2018.- 28.12.2018.

Manizurnali.lv
https://www.manizurnali.lv/latviesi-cel-pasauli
https://www.manizurnali.lv/flip/5120890

Lai nodrošinātu projekta satura pieejamību ilglaicīgi, tas ir izvietots arī interneta vietnē santa.lv
https://www.santa.lv/tema/122665/latviesi-cel-pasauli/