sif-jauns-kras


Rakstu sērija LATVIEŠI CEĻ PASAULI

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Поиск проектов

DEKO rakstu sērija Latvieši ceļ pasauli saved kopā un atklāj latvisko sakņu spēku un talantu, kāds patiesībā mūsu tautai piemīt. Tās būs vairākas intervijas – gan trimdas latvieši un viņu atvases, gan nesenākā pagātnē pasaules pilsonību pieņēmuši latvieši, kurus vieno personības mērogs un profesionālā izcilība. Katrs atsevišķi viņi ir liela mēroga personības ar ievērojamu ieguldījumu pasaules arhitektūras un dizaina vēsturē. Bet mums Latvijā tie ir daži zināmāki, daži retāk dzirdēti, citi pat pārsteigums, ka ir piederīgi Latvijai. Programmas Latvijas mediji diasporai ietvaros saturs tiks publicēts DEKO drukātajā versijā Latvijas auditorijai un elektroniskajā versijā kā bezmaksas dāvana ārzemju latviešiem.

предоставил финансирование: 4091,32 EUR / 2 875.40 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/MA/064/05
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA"
Период проетка: 20.08.2018.- 28.12.2018.

Manizurnali.lv
https://www.manizurnali.lv/latviesi-cel-pasauli
https://www.manizurnali.lv/flip/5120890

Lai nodrošinātu projekta satura pieejamību ilglaicīgi, tas ir izvietots arī interneta vietnē santa.lv
https://www.santa.lv/tema/122665/latviesi-cel-pasauli/