sif-jauns-kras


RīgaTV 24 raidījums “Mana Balss”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

RīgaTV 24 ir visstraujāk augošais televīzijas satura veidotājs valstī, kas ik dienas sniedz saviem skatītājiem unikālu un daudzveidīgu saturu. Tam ir svarīga Latvijas valsts labklājība, tās iedzīvotāji, kā arī demokrātisko vērtību aizstāvība, tādēļ televīzija mērķtiecīgi strādā pie iedzīvotāju iesaistes sabiedriski nozīmīgos procesos.

Projekta "RīgaTV 24 raidījums "Mana Balss"" mērķis ir radīt sabiedriski nozīmīgu saturu televīzijā par pilsoņu iniciatīvām, kas tiek virzītas sabiedrības iniciatīvu platformā ManaBalss.lv

Raidījuma formāts spēs auditorijai sniegt nacionāla līmeņa diskusiju un sabiedrībai nozīmīgu politisko norišu analīzi. Tas ietvers iknedēļas padziļinātu apskatu, diskusijas formātā, par kādu no sabiedrībai aktuālajām tēmām. Savu kārt, dzīvā satura televīzijas interaktīvais formāts ļaus diskusijās piedalīties arī klātesošajiem skatītājiem.

Projekta galvenais uzdevums ir debašu formas raidījuma "Mana Balss" filmēšana un pārraide TV ēterā.

Līdz šim raidījums ir ticis pārraidīts vienu testa sezonu, un tas ir pārliecinoši pierādījis sabiedrības interesi un dzīvotspēju. Šis projekts ļaus raidījumu turpināt arī nākamajā sezonā un papildu resursi ļaus to "pacelt" jaunā līmenī, sasniedzot vēl lielāku auditoriju.

Projekta mērķauditorija ir sabiedrībā aktīvi pilsoņi, kas ir ieinteresēti sabiedrībai nozīmīgos procesos, kā arī tie mazaktīvākie pilsoņi, kam ir potenciāls tikt iesaistītiem pilsoniskajos procesos un/vai izglītotiem par politiskajiem notikumiem Latvijā. Mērķauditorijas vecums ir 16+, dzīves vieta: Latvija un Latvijas valsts piederīgie pasaulē.

Piešķirtais finansējums: 29292,35 EUR / 20 586.78 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/MA/077/29
Projekta īstenotājs: Akciju sabiedrība "TV LATVIJA"
Īstenošanas ilgums: 01.09.2018.- 29.01.2019.

06.09.2018.
Tēma: Vai smagāk sodīt viltus ziņu izplatītājus?
1 - https://xtv.lv/rigatv24/video/09PNWRExpgD-06_09_2018_mana_balss_1_dala
2 - https://xtv.lv/rigatv24/video/nx2NA9Z2Nrd-06_09_2018_mana_balss_2_dala

16.09.2018.
Tēma: Vai pieļaujama transportlīdzekļu tehniskā apskate autoservisos?
1 - https://xtv.lv/rigatv24/video/a6BpznwYpq1-16_09_2018_mana_balss_1_dala
2 - https://xtv.lv/rigatv24/video/dB37JyRoNPz-16_09_2018_mana_balss_2_dala

23.09.2018.
Tēma: Darbanespējas vecākiem, kuru bērniem ir smagas diagnozes
1 - https://xtv.lv/rigatv24/video/Zw4pVdkr7OX-23_09_2018_mana_balss_1_dala
2 - https://xtv.lv/rigatv24/video/rmO7rzE47MK-23_09_2018_mana_balss_2_dala

30.09.2018.
Tēma: Valsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa paaugstināšana
1 - https://xtv.lv/rigatv24/video/56QpR35ANXd-30_09_2018_mana_balss_1_dala
2 - https://xtv.lv/rigatv24/video/A20Gy9OdGvE-30_09_2018_mana_balss_2_dala

07.10.2018.
Tēma: Par deputātu atsaukšanu
1 - https://xtv.lv/rigatv24/video/EV47dy0dGxZ-07_10_2018_mana_balss_1_dala
2 - https://xtv.lv/rigatv24/video/5VnplW4DGz2-07_10_2018_mana_balss_2_dala

14.10.2018.
Tēma: Zemgale pret vēja ģeneratoriem
1 - https://xtv.lv/rigatv24/video/D6gGgj0Y7b4-14_10_2018_mana_balss_1_dala
2 - https://xtv.lv/rigatv24/video/nPBGazbQp8o-14_10_2018_mana_balss_2_dala

21.10.2018.
Tēma: Par atklātības likumu - publicēt internetā PSRS okupācijas režīma čekas un kompartijas dokumentus!
1 - https://xtv.lv/rigatv24/video/nPBGazjap8o-21_10_2018_mana_balss_1_dala
2 - https://xtv.lv/rigatv24/video/ymz7B39KGXE-21_10_2018_mana_balss_2_dala

28.10.2018.
Tēma: Darba sludinājumi ar algas atspoguļojumu
1 - https://xtv.lv/rigatv24/video/kadN1djwpql-28_10_2018_mana_balss_1_dala
2 - https://xtv.lv/rigatv24/video/5Vnplj5o7z2-28_10_2018_mana_balss_2_dala

04.11.2018.
Tēma: Medicīniskās marihuānas legalizēšana
1 - https://xtv.lv/rigatv24/video/3nypDAXqNK9-04_11_2018_mana_balss_1_dala
2 - https://xtv.lv/rigatv24/video/56QpR4eb7Xd-04_11_2018_mana_balss_2_dala

11.11.2018.
Tēma: par pilnvērtīgu valsts veselības aprūpi katram
Moderators: Arnis Blodons
1 https://xtv.lv/rigatv24/video/ymz7BxWYpXE-11_11_2018_mana_balss_1_dala
2 https://xtv.lv/rigatv24/video/A20GyRjapvE-11_11_2018_mana_balss_2_dala

19.11.2018.
Tēma: Pārveidot esošos 119 novadus izveidojot 10 spēcīgus novadus
1 https://xtv.lv/rigatv24/video/lwY7PYJQG9E-19_11_2018_mana_balss_1_dala
2 https://xtv.lv/rigatv24/video/D6gGgl6Rpb4-19_11_2018_mana_balss_2_dala

25.11.2018.
Tēma: Atcelt kompensācijas deputātiem, kas zaudējuši Saeimas mandātu
1 https://xtv.lv/rigatv24/video/X9QpxLLgpkY-25_11_2018_mana_balss_1_dala
2 https://xtv.lv/rigatv24/video/38VNwzzJpPo-25_11_2018_mana_balss_2_dala

02.12.2018.
Tēma: Zemes atsavināšana Nacionālās Biķernieku sporta bāzes attīstībai.
1 https://xtv.lv/rigatv24/video/rmO7rlg8pMK-02_12_2018_mana_balss_1_dala
2 https://xtv.lv/rigatv24/video/Zw4pV59dGOX-02_12_2018_mana_balss_2_dala

09.12.2018.
Tēma: Azartspēļu zāļu aizliegšana visā Latvijas teritorijā
Moderators: Arnis Blodons
1 https://xtv.lv/rigatv24/video/Zw4pV5MwGOX-09_12_2018_mana_balss_1_dala
2 https://xtv.lv/rigatv24/video/D6gGgzAV7b4-09_12_2018_mana_balss_2_dala

16.12.2018.
Tēma: ANO Migrācijas pakts - par un pret
1 https://xtv.lv/rigatv24/video/A20GyElDGvE-16_12_2018_mana_balss_1_dala
2 https://xtv.lv/rigatv24/video/EV47dz1lpxZ-16_12_2018_mana_balss_2_dala

23.12.2018.
Tēma: vai ierobežot valsts atbalstu vecākiem, kas izvēlas nevakcinēt bērnus?
1 https://xtv.lv/rigatv24/video/Zw4pVxXd7OX-23_12_2018_mana_balss_1_dala
2 https://xtv.lv/rigatv24/video/lwY7PA0WG9E-23_12_2018_mana_balss_2_dala

30.12.2018.
Tēma: Atlīdzības saņemšana par PVN nemaksātāju uzrādīšanu policijā
1 https://xtv.lv/rigatv24/video/kadN10bJpql-30_12_2018_mana_balss_1_dala
2 https://xtv.lv/rigatv24/video/dB37J8VepPz-30_12_2018_mana_balss_2_dala

06.01.2019.
Tēma: par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam
1 https://xtv.lv/rigatv24/video/dB37J8vRpPz-06_01_2019_mana_balss_1_dala
2 https://xtv.lv/rigatv24/video/X9Qpxngg7kY-06_01_2019_mana_balss_2_dala

13.01.2019.
Moderators: Arnis Blodons
1 https://xtv.lv/rigatv24/video/Zw4pVj52pOX-13_01_2019_mana_balss_1_dala
2 https://xtv.lv/rigatv24/video/5VnplR587z2-13_01_2019_mana_balss_2_dala

20.01.2019.
Tēma: par zāļu un medikamentu PVN samazināšanu līdz 5%
1 - https://xtv.lv/rigatv24/video/3nypDM5VNK9-20_01_2019_mana_balss_1_dala
2 - https://xtv.lv/rigatv24/video/lwY7Pq9lG9E-20_01_2019_mana_balss_2_dala

27.01.2019.
Tēma: vai atļaut labo pagriezienu brīdi, kad luksoforā deg sarkanā gaisma?
1 - https://xtv.lv/rigatv24/video/dB37JbJA7Pz-27_01_2019_mana_balss_1_dala
2 - https://xtv.lv/rigatv24/video/ZoQGEgWwNX8-27_01_2019_mana_balss_2_dala