Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu okt[..]

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu oktobrī saņēmuši 88 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

ESF LSK

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu oktobrī saņēmuši
88 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

2018. gada oktobra mēnesī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) 2 sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru atbalstu 2018. gada oktobrī saņēma 88 klienti, no tiem 67 klienti, kas uzturas Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos, un 21 persona, kas patstāvīgi dzīvo Rīgā vai Jūrmalā.

Arī oktobrī LSK sociālie darbinieki turpināja klientu sociālekonomiskajos iekļaušanas plānos izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanu, nodrošinot klientiem atbalstu Administratīvās tiesas sēdēs, palīdzot atrast dzīvesvietu ārpus Muceniekiem un deklarēties, reģistrēties Sociālajā dienestā, pavadot uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, lai saņemtu personas apliecinošus dokumentus, kā arī sniedzot citu atbalstu ikdienas situāciju risināšanā. Oktobrī tika turpināta sadarbība ar Rīgas 94.vidusskolu, kur pārsvarā mācās patvēruma meklētāju bērni.
Ņemot vērā, ka vairākām ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni, ir beidzies sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums, jo tas ir saņemts 12 mēnešus pēc statusa iegūšanas dienas, sociālais darbinieks informēja RD Sociālo dienestu par ģimenes situāciju un lūdza pārņemt sociālā gadījuma vadību un nodrošināt pakalpojuma pēctecību.
Uzsāktas sarunas ar Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentiem par brīvprātīgo studentu piesaisti latviešu valodas apmācībai tiem patvēruma meklētājiem, kas jau ir izgājuši latviešu valodas apmācības kursus Muceniekos, bet kuri ir izrādījuši interesi mācīties latviešu valodu padziļināti.
Divi patvēruma meklētāji kopā ar saviem sociālajiem mentoriem 2018.gada 10.oktobrī piedalījās Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS un ANO Bēgļu aģentūras Reģionālā pārstāvniecības Ziemeļeiropā organizētajā diskusijā darba devējiem un valsts, pašvaldību un nevalstiskajām institūcijām par jaunatbraucēju, tostarp, bēgļu integrāciju darba tirgū. ANO Bēgļu aģentūras Reģionālā pārstāvniecība Ziemeļeiropā prezentēja rīcības plānu, kas izstrādāts partnerībā ar OECD, "Sadarbība ar darba devējiem, pieņemot darbā bēgļus: 10 soļu rīcības plāns darba devējiem, bēgļiem, pārvaldības iestādēm un pilsoniskajai sabiedrībai".
Oktobrī sociālie mentori organizēja un kopā ar patvēruma meklētāju un bēgļu bērniem devās uz bērnu multfilmu Rīgā. Tāpat sadarbībā ar biedrību "Gribu Palīdzēt bēgļiem" sociālie mentori organizēja izglītojošu kino vakaru patvēruma meklētāju bērniem Muceniekos.
Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītāja
Tālr. 28379100
e-pasts:

Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: