Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Starpposma ziņojums par sociālā darbinieka un soci[..]

Starpposma ziņojums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu laika posmā no 2018.gada 1.jūnija - 30.novembrim

ESF LSK

Starpposma ziņojums
par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu
patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu
laika posmā no 2018.gada 1.jūnija - 30.novembrim

Kopš 2018.gada 1.jūnija biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" sniedz sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sešu mēnešu laikā (līdz š.g. novembra beigām) ir sniegts atbalsts 146 unikāliem klientiem, no tiem 19 ģimenēm ar bērniem, 5 ģimenēm bez bērniem un 65 indivīdiem.

Pakalpojuma sniegšanas laikā kopumā klientu vidū bijuši 39 bērni, šobrīd (uz 03.12.2018) ir 19 bērni, 12 no tiem uzsākuši skolas gaitas vispārējās mācību izglītības iestādēs.

Pārskata periodā ieradušies patvēruma meklētāji no 26 valstīm. Visvairāk no Krievijas (25), Irākas (18), Azerbaidžānas (14). Pa vienam patvēruma meklētājam no Baltkrievijas, Nigērijas, Sudānas, ASV, Austrijas, Indijas, Kamerūnas, Kazahstānas, Kirgiztānas, Kongo DR, Lībijas, Pakistānas, Palestīnas, Ukrainas.

Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināti profesionāli sociālie darbinieki un sociālie mentori, kopumā tika piesaistīti 2 sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums sniedz atbalstu personu krīzes situācijas risināšanai un integrācijai jaunā vidē.

Ar sniegtā pakalpojuma izvērtējumu var iepazīties biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" sagatavotajā izvērtējuma ziņojumā. Izvērtējuma ziņojumā ir apkopota tematiskā informācija par pakalpojumu, sniegta klientu sociālā portreta analīze, informācija par sociālo darbinieku un sociālo mentoru darbu un paveikto sešu mēnešu laikā, kā arī iekļauta informācija par izaicinājumiem un grūtībām.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.