Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Dažādībai atvērtākie darba devēji 2018

Dažādībai atvērtākie darba devēji 2018

 

Logo ESF

kiploks

Dažādībai atvērtākie darba devēji 2018

Lai veicinātu toleranci pret dažādību Latvijas uzņēmumos, organizācijās, institūcijās un darba tirgū kopumā, Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" ir izveidojis kustību "Dažādībā ir spēks", kuras ietvaros darba devējiem ir izveidots iekļaujošas darba vides pašvērtējuma rīks un aicinājums arī parakstīt labas gribas memorandu par pievienošanos kustībai, un apņemšanos veicināt dažādību un tās vadību.

"Esam pārliecināti, ka veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā ir cilvēks, bet neizdošanās pamatā – sistēmas. Darba tirgus, organizācija, uzņēmums, institūcija – tās ir tikai ārējas čaulas, kuru dvēseles un veiksmes atslēgas ir cilvēki. Mēs, cilvēki, esam tik dažādi, bet tomēr tik vienādi. Ne tikai darba devējam, bet visai sabiedrībai kopumā ir jācenšas raudzīties plaši, jānovērtē dažādība, ko katrs sevī nesam, un jārūpējas vienam par otru. Tikai tā mēs varēsim būvēt spēcīgu, tālejošu uzņēmējdarbību un atvērtu sabiedrību," norāda "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" valdes priekšsēdētājs Salvis Roga.

Kustība "Dažādībā ir spēks" tika izveidota 2018.gadā, un pirmajā tās darbības gadā tai pievienojušies un pašnovērtējumu "Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai" veikuši 17 tālredzīgas darba vides stiprināšanā ieinteresēti darba devēji, kuri apzinās, ka tā darbinieks ir vērtība un to dažādība ir spēks. Iesniegtos pašnovērtējums analizēja ekspertu komisija un par iedvesmojošākajiem darba devējiem atzina:

  • Mūsu darbinieki (Darbinieku dažādība) kategorijā atzinību guva "Latvijas Samariešu apvienība";
  • Mūsu principi (Dažādības un iekļaušanas vadība) kategorijā atzinību guva "SilJa";
  • Mūsu darba vide (Iekļaujoša darba vide) ­kategorijā atzinību guva "Draugiem Group";
  • Mūsu tirgus attiecības (Dažādība un iekļaušana tirgus attiecībās) kategorijā atzinību guva "Wunder Latvia";
  • Mūsu saziņa vai komunikācija (Dažādības un iekļaušanas veicināšana) kategorijā atzinību guva "Paulig Coffee Latvia".

Dažādībai atvērtākie darba devēji par piemiņu saņēma biedrības "Socintegra" uz 3D printera drukātas balvas – simboliskus ķiplokus, kas šķērsgriezumā parāda kustības "Dažādībā ir spēks" būtību, un gūtu neizdzēšamu, paliekošu atgādinājumu, ka dažādība ir resurss un vērtība. Dažādības ķiploka idejas autore Rasma Pīpiķe uzskata, ka katrs pašnovērtējumu veikušais darba devējs, ir spēcīgs apliecinājums tam, ka dažādības prakse ir vieds ceļš uz risinājumu darba roku un prātu trūkuma mazināšanai darba tirgū.

"Gan darba tirgus situācija, gan sabiedrības pieprasījums pēc kvalitatīviem, pārdomātiem un ikvienam pieejam pakalpojumiem liecina, ka dažādības vadība nav pagātne vai nākotne. Dažādības vadība ir šodiena. Ir jāapzinās, ka pārdomāta valsts politika, publiskā sektora pakalpojumu izstrādāšana saskaņā ar dažādības vadības principiem vistiešākajā mērā atbild uz jautājumu, kas mūsu sabiedrībai ir nepieciešams.", atzīst Sabiedrības integrācijas fonda projektu nodaļas vadītāja Alda Sebre.
Turpinot 2018. gadā iesākto, kustības "Dažādībā ir spēks" aizsācēji Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" arī 2019.gadā aicina darba devējus pievienoties kustībai, parakstot par to labas gribas memorandu, kā arī veikt pašnovērtējumu, lai ne tikai pretendētu uz atzinību un apbalvojumu, bet arī saņemtu ekspertu vērtējumu, ieteikumus un komentārus par darbībām, kuras veicot, tās palīdzēs darba devējam pilnveidot savu sniegumu katrā no pašnovērtējuma sadaļām, jeb konkrētā jomā.

Ikviens aicināts parakstīt memorandu un pievienoties kustībai par diskriminācijas mazināšanu darba vidē. Pieteikties pašnovērtējuma veikšanai iespējams šeit.

Publicitātes video materiālu par apbalvošanas pasākumu iespējams noskatīties šeit.

Par kustību "Dažādībā ir spēks":
Kustība „Dažādībā ir spēks" ir brīvprātīga darba devēju kustība, kurā apvienojas uzņēmēju, organizāciju – biedrību un nodibinājumu, valsts un pašvaldības iestādes, kas savā ikdienas darbā vēlās veicināt atvērtību dažādām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss, dažādība ir iespēja un dažādība ir konkurences priekšrocība.

Vairāk par kustību "Dažādībā ir spēks" ir iespējams uzzināt šeit.

Kontaktinformācija:
Normunds Pīlips
Projektu nodaļa
Diskriminācijas novēršanas programmu koordinators
Tālr. +371 67 078 205
e-pasts:

ESF projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) īstenošanai finansējums tiek piešķirts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts budžeta (15%).