Sākums

Pateicoties īpašam atbalstam 66 cilvēki ir pilnībā izmainījuši savu dzīvi

Logo ESF

Pateicoties īpašam atbalstam, 66 cilvēki ir pilnībā izmainījuši savu dzīvi

Rīgas, Vidzemes, Ziemeļlatgales un Viduslatvijas reģionos 228 personas, kas pakļautas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības dēļ, saņēmušas motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumos ietilpst: profesionālu speciālistu (sociālā darbinieku, jurista, psihologa un citi profesionāļu) palīdzība, individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas, informatīvi izglītojošie pasākumi un citi pakalpojumi 6 mēnešu garumā. Šī perioda laikā, īstenojot individuālu un mērķtiecīgu pieeju, sociālie darbinieki, psihologi, juristi un citi speciālisti motivēja cilvēkus pozitīvām pārmaiņām, tika sniegts atbalsts savu tiesību aizsardzība, informatīvs atbalsts atpazīt diskrimināciju, iedrošinājums aizstāvēt savas tiesības, tika attīstītas dzīves prasmes un iemaņas, it īpaši prasmes, kas palīdz personai iekļauties sabiedrībā.

2018.gadā no 288 personām, kas saņēmušas atbalsta pakalpojumus, 66 personas ne tikai apguvušas jaunas dzīves prasmes un iemaņas, bet uzsākušas darba meklējumus, iesaistījušās nodarbinātībā, izglītībā, apmācībā, vai kvalifikācijas ieguvē.

  • 14 sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam invaliditātes dēļ pakļautajām personām ir sekmēta iekļaušanās sabiedrībā – 9 no tām ir iesaistījušies izglītībā, 4 - uzsākušas darba meklējumus un 1 persona pēc motivācijas atbalsta pakalpojuma saņemšanas uzsākusi darba attiecības.
  • 12 sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam vecuma dēļ ir sekmēta iekļaušanās sabiedrībā - 3 personas kļuvušas par pašnodarbinātām personām, 3 iesaistījušās izglītības apguvē, 2 personas aktīvi meklē darbu un 4 personas uzsākušas darba attiecības.
  • 14 sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam etniskās piederības dēļ ir sekmēta iekļaušanās sabiedrībā - 7 personas iesaistījušās nodarbinātībā pašvaldībā algotajos sabiedriskajos darbos, 1 persona uzsākusi darba attiecības, 1 persona kļuvusi par pašnodarbināto un 3 personas ir iesaistījušās darba meklējumos.
  • 26 sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam dzimuma dēļ ir sekmēta iekļaušanās sabiedrībā - 5 personas iesaistījušās izglītībā, 5 personas uzsākušas darba attiecības, 11 uzsākušas darba meklējumus un 5 personas iesaistījušās nodarbinātībā pašvaldībā algotajos sabiedriskajos darbos.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus nodrošina biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" un biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs", balstoties uz 2017.gadā veiktā pētījuma par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu vajadzībām un nepieciešamajiem pakalpojumiem.

Motivācijas programmas pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.

Kontaktinformācija:
Kristīne Kļukoviča
Projektu nodaļa
Motivācijas programmas koordinatore
Tālr. 26434764, 67078193
e-pasts: