Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma [..]

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana 2016.-2018.gadā

Logo ESF

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana 2016.-2018.gadā

Kopš 2016.gada 6.aprīļa Latvijā tiek nodrošināts sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Trīs gadu laikā pakalpojumu nodrošināja:

 • no 2016.gada 6.aprīļa līdz 2016.gada 30.septembrim un no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 30.novembrim sociālā darbinieka un sociālo mentora pakalpojumus nodrošināja biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts";
 • no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 19.aprīlim sociālā darbinieka un sociālo mentora pakalpojumus nodrošināja biedrība „Patvērums "Drošā māja"";
 • no 2018.gada 20.aprīļa līdz 2018.gada 31.maijam, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību, sociālo darbinieku un sociālo mentoru nodrošināja Sabiedrības integrācijas fonds;
 • no 2018.gada 1.jūnija sociālā darbinieka un sociālo mentora pakalpojumus nodrošina biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts". Līguma izpildes termiņš - 18 mēneši (līdz 2019.gada 30.novembrim).

Pakalpojums tiek nodrošināts gan patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības pārvietošanas programmas ietvaros, gan personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi, gan personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu. Kopumā pakalpojums ir sniegts 786 personām no Sīrijas, Eritrejas, Afganistānas, Irākas, Pakistānas, Indijas, Krievijas, Baltkrievijas, Tadžikistānas un citām valstīm, no tiem 374 personas, kas pārvietotas ES pārvietošanas programmā, un 412 personai, kas ieradušās Latvijā patstāvīgi.

dati uz 31122018

Sociālie darbinieki un sociālie mentori sniedza atbalstu:

 • 2016.gadā – 342 personām, no tiem 194 vīriešiem un 148 sievietēm;
 • 2017.gadā – 316 personām, no tiem 184 vīriešiem un 132 sievietēm;
 • 2018.gadā – 128 personām, no tiem 93 vīriešiem un 35 sievietēm.

Patvēruma meklētājs sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu var saņemt 3 mēnešus no ierašanās brīža Latvijā vai līdz brīdim, kad tiek piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss. Pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu ir tiesības saņemt vēl 12 mēnešus.

Trīs gadu periodā ir bijusi šāda personu plūsma:

 • 554 personas patstāvīgi atstājušas Latviju;
 • 68 personas ir brīvprātīgi atgriezušās vai atgrieztas piespiedu kārtā savās mītnes zemēs;
 • 25 personas ir atteikušās no pakalpojuma saņemšanas;
 • 51 personai ir beidzies sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums.

Savukārt uz 2018.gada 31.decembri Latvijā dzīvoja 88 personas, no tām Patvēruma meklētāju centrā "Mucenieki" un 26 – Rīgā un Jūrmalā.

2018.gadā salīdzinot ar 2016.gadu un 2017.gadu ir apkalpots ievērojami mazāks patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu skaits. ES pārvietošanas programmas ietvaros 2018.gadā tika pārvietotas 7 personas no Eritrejas, t.i., 1.87 % no kopēji pārvietoto patvēruma meklētāju skaita un turpmākā pārvietošanas programma tika pārtraukta uz nenoteiktu laiku.

2018.gadā ir mainījies gan vīriešu gan sieviešu vidējais vecums. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vīriešu vidējais vecums ir samazinājies no 32 gadiem uz 31, bet sieviešu vidējais vecums ir palielinājies no 33 gadiem uz 36 gadiem. Arī bērnu skaits ir mainījies, jo 2016.gadā un 2017.gadā tas sastādīja ~ 42% no kopējā apkalpoto personu skaita, bet 2018.gadā ~ 21.88 %.

SOCIĀLAIS PORTRETS 2016-2018

Pakalpojumu vidēji gadā nodrošināja 2 sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori, kuri bija kā padomdevēji un konsultanti, iedrošinātāji, atbalsta sniedzēji un aizstāvji, sadarbojās ar klientu un klienta ģimeni, palīdzēja atrast problēmu risinājumus un iejusties Latvijas sabiedrībā.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: