Home > News > News archive > News > Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu dec[..]

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu decembrī saņēmuši 90 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

ESF LSK

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu decembrī saņēmuši 90 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

2018. gada decembra mēnesī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) 2 sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu 2018. gada decembrī saņēma 90 klienti - no tiem 64 klienti, kas uzturas Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos un 26 personas, kas patstāvīgi dzīvo Rīgā un Jūrmalā.

Decembra mēnesī pozitīvu lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu saņēma četri Krievijas pilsoņi, savukārt četriem klientiem bija negatīvs PMLP lēmums par statusa piešķiršanu, kas tika pārsūdzēts.

Tāpat decembrī turpinājās sadarbība ar Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes brīvprātīgajiem, kas papildus palīdz apgūt latviešu valodu tiem patvēruma meklētājiem, kas jau ir izgājuši latviešu valodas apmācības kursus Muceniekos, bet kuri ir izrādījuši interesi mācīties latviešu valodu padziļināti.
Iestājoties aukstajam laikam, sociālie mentori ar klientiem vairākkārtīgi devās uz Latvijas Sarkanā Krusta humānās palīdzības punktiem. „Joprojām Latvijas ziemas apstākļos nepieciešamas vīriešu ziemas drēbes un lielo izmēru apavi. Laba sadarbība izveidojusies ar AS „Olainfarm", kuras darbinieki patvēruma meklētājiem ziedoja ziemas apģērbus un apavus, tostarp vīriešu.

Laba sadarbība turpinājās ar Rīgas Starptautisko skolu, kuras skolēni ar neformālām metodēm (spēles, dažādas kopējas aktivitātes) palīdz apgūt angļu valodu patvēruma meklētāju un bēgļu bērniem. Šīs skolas skolēni pēc savas iniciatīvas Ziemassvētkos ziedoja dažādas bērnu un jauniešu mantas, drēbes un apavus patvēruma meklētāju bērniem Muceniekos.

Sociālie mentori, sadarbībā ar PMLP, diviem patvēruma meklētāju bērniem, kas mācās Ezerkrastu skolā, palīdzēja iegādāties sporta drēbes sporta svētkiem ar speciālu, personalizētu apdruku (vārdu), ko šo bērnu vecāki nevarēja atļauties.

Tāpat sociālie mentori diviem kurdu bērniem palīdzēja iegādāties krāsojamās grāmatiņas Ziemassvētku dāvanām.

Iepazīstinot patvēruma meklētājus un bēgļus ar Ziemassvētku tradīcijām, LSK mentori pavadīja klientus uz pasākumu Ziemassvētku noskaņās. Tika apmeklēts kinoteātris un bēgļi un patvēruma meklētāji saņēma Ziemassvētku simboliskas dāvanas, tai skaitā saldumu paciņas, kas tika sagādātas LSK starptautiska projekta "AVAIL" ietvaros. Tāpat, decembrī kopīgi tika apmeklēta ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītāja
Tālr. 28379100
e-pasts:

Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: