Home > News > News archive > News > Sabiedrības integrācijas fonds paraksta līgumu par[..]

Sabiedrības integrācijas fonds paraksta līgumu par diasporas programmu īstenošanu 2019.gadā

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

sif-km

Sabiedrības integrācijas fonds paraksta līgumu par diasporas programmu īstenošanu 2019.gadā

Šā gada 28.janvārī Sabiedrības integrācijas fonds parakstīja līgumu ar Kultūras ministriju par diasporas atbalsta programmu administrēšanu 2019.gadā.

SIF parakstīja līgumus par Latvijas valsts budžeta finansēto programmu diasporas un Latvijas bērnu kopēju nometņu organizēšanas atbalstam Latvijā un Latviešu diasporas organizāciju darbības stiprināšanai un biedru piesaistei administrēšanu. Noslēgtie līgumi dod iespēju SIF uzsākt darbu pie programmu administrēšanas, kas sevī ietver gan atklātu projektu iesniegumu konkursu procesa, gan projektu īstenošanas uzraudzības nodrošināšanu.

Atbilstoši noslēgtajam līgumam SIF 2019.gadā administrēs šādas valsts budžeta programmas:
- valsts budžeta programma "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" 2019.gadam. Piešķirtais finansējums programmas īstenošanai 71 516,00 euro;
- valsts budžeta programma "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam". Piešķirtais finansējums programmas īstenošanai 155 645,00 euro.

Piešķirtais finansējums diasporas programmām 2019.gadā ir samazināts līdz ar to konkurence būs lielāka, bet atbalstīto projektu skaits būs mazāks salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Tomēr abās programmās pieejamā finansējuma apjoms var mainīties pēc valsts budžeta 2019.gadam apstiprināšanas, palielinot to iepriekšējā līmenī.

Lai iespējami drīz varētu uzsākt konkursu procedūru, minēto programmu konkursu nolikumi tiek virzīti izskatīšanai un apstiprināšanai SIF padomē 31.janvārī plānotajā sēdē. Pēc konkursu nolikumu apstiprināšanas SIF izsludinās atklātus projektu konkursus.

Konkursu izsludināšana plānota 2019.gada februārī. Aicinām sekot līdzi informācijai SIF mājas lapā.