sif-jauns-kras


Atklāts projektu konkurss programmā „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm”

Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019
Meklēt projektus
Izsludināšanas datums: 04.02.2019.
Iesniegšanas datums: 05.03.2019.
Finansējums: 64 365 EUR

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" ietvaros, kas tiek finansēts no Kultūras ministrijas budžetā iekļautajiem un Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Programmas mērķa grupa ir latviešu diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.

Kopējais 2019.gadā programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 64 365 EUR no Kultūras ministrijas budžetā iekļautajiem un Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
• organizācijai ir vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā;
• organizācijai ir iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā.

Programmas „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 5.marts (saņemšanas datums).

Projektu iesniegumus var iesniegt:
personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 1.martam.

Informatīvais seminārs 22.02.2019. plkst. 10:00, Sabiedrības integrācijas fonda telpās, Aspazijas bulvāris 24, Rīga.

Dalībai seminārā var pieteikties rakstot un e-pastu (norādīt organizāciju, kuru pārstāvat un dalībnieku vārdus, uzvārdus) vai zvanot 67281752.

Darba kārtība

Prezentācija - konkurss

Projekti: 8 Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "SKOLA"Latvju pēdas 2019
2.ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME Pie Dzintara jūras
3.Biedrība "Radošā apvienība "Piektā Māja""Astoņi kustoņi. Kur? Latvijā - tur!
4.Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMSKokļu skola
5.Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMSLatvijas vasaras teātra pasakas
6.Biedrība "Attīstības un inovāciju mācību centrs"Daugavas stāsti 2019
7.Daugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA"Lai vairojas prieks! (K.Skalbe)
8.Nodibinājums "Zinātnes un inovāciju parks" (ZIP)Nometne "Inovators"