Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu jan[..]

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu janvārī saņēmuši 96 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

ESF LSK

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu janvārī saņēmuši
96 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

2019. gada janvāra mēnesī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) 2 sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu 2019. gada janvārī saņēma 96 klienti, no tiem – 69, kas uzturas Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos, un 27 personas, kas patstāvīgi dzīvo Rīgā. Pakalpojums sniegts 18 sievietēm, 56 vīriešiem un 22 bērniem.

Jaunais gads iesākās ar Patvēruma meklētāju centra bērnu, sociālo mentoru un vietējo bērnu kopīgu piparkūku cepšanu, galda spēlēm un rotaļām Ropažu novada domes Multifunkcionālajā centrā. Jau no pakalpojuma sākšanas brīža Latvijas Sarkanā Krusta komandai ir izveidojusies laba sadarbība ar Ropažu novada domi.
Janvāra mēnesī tika atrasta dzīves vieta statusu saņēmušajiem Afganistānas pilsoņiem. Sociālie mentori nodrošināja klientu pārmitināšanu no Muceniekiem un pastāvīgo dzīves vietu.

Patvēruma meklētājiem un bēgļiem gan Muceniekos, gan ārpus centra LSK sociālie darbinieki un mentori turpināja nodrošināt primāro vajadzību apmierināšanu - apģērba un sadzīves preču sagādi, palīdzību veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā un sadzīvisku problēmu risināšanā, kā arī formalitāšu kārtošanu, piemēram, klientu pavadīšanu uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, uzturēšanās atļauju kārtošanu, banku kontu atvēršanu, iesniegumu par pabalstu saņemšanu noformēšanu, klientu pavadīšanu uz tiesu, došanos ar klientiem uz Sociālo dienestu, Nodarbinātības Valsts aģentūru, pie darba devēja u.c.

Tāpat janvārī turpinājās sadarbība ar Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes brīvprātīgajiem, kas papildus palīdz apgūt latviešu valodu patvēruma meklētājiem, kursus Muceniekos.

Laba sadarbība turpinājās ar Rīgas Starptautisko skolu, kuras skolēni ar neformālām metodēm (spēles, dažādas kopējas aktivitātes) palīdz apgūt angļu valodu patvēruma meklētāju un bēgļu bērniem.

Janvāra mēnesī pozitīvu lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu saņēma 3 klienti (Afganistānas, Krievijas un Irākas pilsoņi), savukārt 17 klienti no tādām valstīm kā Gruzija, Irāka, Ēģipte, Pakistāna, Krievija, Nigērija u.c. saņēma negatīvu PMLP lēmumu par statusa piešķiršanu. Pārsvarā visi lēmumi tika pārsūdzēti.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītāja
Tālr. 28379100
e-pasts:

Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: