Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Vai esi atvērts darba devējs? PIESAKIES!

Vai esi atvērts darba devējs? PIESAKIES!

kiploks

Vai esi atvērts darba devējs? PIESAKIES!

Aicinām pieteikties darba devējus pašnovērtējumam - dažādības vadības izcilībā!

Nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" (VATP) sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) jau otro gadu aicina dažādu jomu, izmēra, mēroga un dažādu juridisko statusu organizāciju iesaistīšanos kustībā „Dažādībā ir spēks!"

No 2019. gada 1. marta līdz 30. jūnijam gaidām darba devēju pieteikšanos pašnovērtējumam dažādības vadības izcilībā. Pieteikt savu organizāciju pašnovērtējuma veikšanai saskaņā ar kritērijiem, kas ļauj novērtēt Tavas organizācijas atvērtību dažādībai, apliecina patiesu darba devēja vēlmi rūpēties par saviem darbiniekiem un lepoties ar to. Pieteikšanās pašnovērtējumam un ar to saistītā dokumentācija atrodama http://ejuz.lv/nsw

aizpildi-kiploks

Kustība "Dažādībā ir spēks" tika izveidota 2018. gadā. Pirmajā kustības darbības gadā paveikts būtisks ieguldījums, īstenojot kustības darbības uzsākšanu.

Pirmajā darbības gadā kustībai pievienojušies un pašnovērtējumu veikuši 17 tālredzīgi darba vides stiprināšanā ieinteresēti darba devēji, kuri apzinās, ka tā darbinieks ir vērtība un to dažādība ir spēks.

Labākie īpašā izcilnieku sumināšanas ceremonijā saņēma atzinības balvas. Visiem, kas veic pašnovērtējumu, ir iespēja pretendēt uz balvu, ko pasniedz piecās vienlīdz nozīmīgās kategorijās.

Pirmā gada laureāti: kategorijā Mūsu darbinieki (Darbinieku dažādība) - "Latvijas Samariešu apvienība"; kategorijā Mūsu principi (Dažādības un iekļaušanas vadība) – SIA "SilJa"; kategorijā Mūsu darba vide (Iekļaujoša darba vide) - AS "Idea Bits Latvia" (DraugiemGroup); kategorijā Mūsu tirgus attiecības (Dažādība un iekļaušana tirgus attiecībās) - SIA "Wunder Latvia"; kategorijā Mūsu saziņa vai komunikācija (Dažādības un iekļaušanas veicināšana) - guva SIA "Paulig Coffee Latvia".

Dalība kustībā, veicot pašnovērtējumu jebkāda veida juridiskās formas organizācijām, sniedz šādas iespējas:
#Pretendēt uz „Dažādībā ir spēks" balvu, kuras pasniegšanas ceremonija paredzēta 2019. gada oktobrī.
#Darba devēji, kas pieteiksies un veiks pašnovērtējumu, projekta ietvaros 2019. gada nogalē saņems bezmaksas konsultācijas/apmācības par to, kā uzsākt vai uzlabot dažādības vadību savā organizācijā.
#Pievienoties labas gribas memorandam, kas apliecina parakstītāju vēlmi veicināt un būt atvērtiem dažādībai, veicot savu profesionālo darbību. Aicinām to parakstīt interneta vietnē www.dazadiba.lv
#Iekļūt dažādībai atvērto organizāciju sarakstā, kas apliecina, ka esi modernas un mūsdienīgas organizācijas vadītājs.

Kustības mērķis: veidot atpazīstamu un pozitīvu darba devēju kustību, kas par uzdevumu ikdienas darbā izvirza dažādības veicināšanu uzņēmumos, organizācijās, valsts vai pašvaldības iestādēs, biedrībās vai nodibinājumos, atzīstot, ka dažādība ir resurss un virzītājspēks organizācijas tālākai attīstībai un izcilu rezultātu sasniegšanai ikvienā jomā.

Vairāk par kustību uzzini "Dažādība ir spēks" mājas lapā (www.dazadiba.lv).

Ja Tev rodas jautājumi, sazinies ar pasākuma organizatoriem.

Kustība „Dažādībā ir spēks!" un atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides un dažādības vadības veicināšanai tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Ja Tev rodas jautājumi, sazinies:
vai zvanot uz tālruņa numuru 29555338 (Līna Indriksone)

Logo ESF