Home > News > News archive > News > Saņemti 25 projektu iesniegumi programmā "Atb[..]

Saņemti 25 projektu iesniegumi programmā "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm"

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

SIF-logo-izmers

Saņemti 25 projektu iesniegumi programmā "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm"

Līdz š.g. 7.martam Sabiedrības integrācijas fondā varēja iesniegt projektu iesniegumus programmā "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm". Šī iespēja tika izmantota un par to liecina 25 saņemtie projektu iesniegumi.

2019.gadā pieejamais programmas finansējums ir 64 365 EUR no Kultūras ministrijas budžetā iekļautajiem un Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Nākamā nedēļā darbu uzsāk projektu iesniegumu vērtēšanas komisija.

Par programmu:
Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.
Programmas mērķa grupa ir latviešu diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.