Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu apr[..]

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu aprīlī saņēmuši 77 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

ESF LSK

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu aprīlī saņēmuši
77 patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu

2019. gada aprīļa mēnesī biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) 2 sociālie darbinieki un 11 sociālie mentori nodrošināja sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu 2019. gada aprīlī saņēma 77 klienti, no tiem – 50, kas uzturējās Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos un 27 personas, kas patstāvīgi dzīvo Rīgā. Pakalpojums sniegts 18 bērniem, 15 sievietēm un 44 vīriešiem.

Patvēruma meklētājiem un bēgļiem gan Muceniekos, gan ārpus centra – Rīgā, LSK sociālie darbinieki un sociālie mentori turpināja nodrošināt gan psihoemocionālo palīdzību, gan primāro vajadzību apmierināšanu. LSK turpināja apģērba, apavu sagādi klientiem, kā arī sniedza praktisku palīdzību sadzīvisku problēmu risināšanā, formalitāšu kārtošanā, piemēram, klientu pavadīšanu uz tiesu, došanos ar klientiem uz Sociālo dienestu, palīdzot atrast ģimenes ārstu u.c. Patvēruma meklētājiem tika organizēta ekskursija uz Latvijas Kara muzeju, kur gida pavadībā iepazinās ar būtiskākajiem notikumiem Latvijas cīņā par brīvību, uz Rīgas centrāltirgu, kur aplūkoja jaunatvērto paviljonu, kā arī uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur iepazinās ar bibliotēkas ēku, tās lasītavām un piedāvātajiem pakalpojumiem. Sadarbībā ar biedrību "Gribu palīdzēt bēgļiem" tika rasts risinājums stomatoloģisko pakalpojumu apmaksai patvēruma meklētājai.

Patvēruma meklētājs sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu var saņemt 3 mēnešus no ierašanās brīža Latvijā vai līdz brīdim, kad tiek piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss. Pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu ir tiesības saņemt vēl 12 mēnešus.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītāja
Tālr. 28379100
e-pasts: