sif-jauns-kras


Latvijas elpa Iecavā 2019

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019

Meklēt projektus

Nometnes mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Mērķa grupa ir 25 diasporas bērni vecumā no 7 līdz 14 gadiem, kā arī 20 viņu vienaudži no Latvijas.

Nometnes uzdevumi - Radīt un uzturēt piederības sajūtu Latvijai. Saistošā veidā iepazīstināt ar Latviju - tās novadiem, ar to daudzveidību – ekskursijās, pārgājienos, spēlēs un radošajās nodarbībās, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras brīvlaikā, kā arī dažādu sociālo grupu integrāciju un sadarbības veicināšanu.

Tēma un saturs – Izglītojoši izzinošo aktivitāšu galvenā tēma ir Latvijas daudzveidība, kuru atklāsim jautru piedzīvojumu veidā. Katru dienu dosimies tālākos vai tuvākos izbraukumos pa Latviju.

Darba metodes – spēles un ekskursijas apvienojums, pārgājieni un komandu saliedēšana, lai nometnes laiks aizritētu aizraujoši un būtu piedzīvojumiem bagāts.

Piešķirtais finansējums: 12999,99 EUR / 9 136.44 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/SP/19
Projekta īstenotājs: Biedrība "Labdarības projektu atbalsta centrs"
Sadarbības partneris: Iecavas novada dome: Pleskavas reģionālā kultūras izglītības sabiedriskā organizācija "Sakta"
Īstenošanas vieta: Rīga un Iecava
Īstenošanas ilgums: 22.07.2019.-26.07.2019.