sif-jauns-kras


Latvijas elpa Iecavā 2019

Компактный вид
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019

Поиск проектов

Oписание

Nometnes mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Mērķa grupa ir 25 diasporas bērni vecumā no 7 līdz 14 gadiem, kā arī 20 viņu vienaudži no Latvijas.

Nometnes uzdevumi - Radīt un uzturēt piederības sajūtu Latvijai. Saistošā veidā iepazīstināt ar Latviju - tās novadiem, ar to daudzveidību – ekskursijās, pārgājienos, spēlēs un radošajās nodarbībās, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras brīvlaikā, kā arī dažādu sociālo grupu integrāciju un sadarbības veicināšanu.

Tēma un saturs – Izglītojoši izzinošo aktivitāšu galvenā tēma ir Latvijas daudzveidība, kuru atklāsim jautru piedzīvojumu veidā. Katru dienu dosimies tālākos vai tuvākos izbraukumos pa Latviju.

Darba metodes – spēles un ekskursijas apvienojums, pārgājieni un komandu saliedēšana, lai nometnes laiks aizritētu aizraujoši un būtu piedzīvojumiem bagāts.

Информация

предоставил финансирование: 12999,99 EUR / 9 136.44 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/SP/19
Исполнитель проекта: Biedrība "Labdarības projektu atbalsta centrs"
Партнер: Iecavas novada dome: Pleskavas reģionālā kultūras izglītības sabiedriskā organizācija "Sakta"
Место реализации: Rīga un Iecava
Период проетка: 22.07.2019.-26.07.2019.

Документы

Документы