esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

sif-jauns-kras


Pie Dzintara jūras

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019

Поиск проектов

Īrijas latviešu Nacionālās padomes (ĪLNP) bērnu nometne "Pie Dzintara jūras" sadarbībā ar Latviešu biedrību Norvēģijā (LBN) un Liepājas pilsētas domi notiks Grobiņā no šā gada 12.jūlija līdz 21.jūlijam.

Nometnes mērķis ir diasporas latviešu un Latvijas bērnu draudzību veicināšana, Latvijas izzināšana un piederības Latvijai stiprināšana.

Nometnē piedalīsies 15 diasporas bērni (Īrija, Norvēģija un Azerbaidžāna) un 15 bērni no Latvijas, kuru vidū prioritāte remigrantu ģimeņu bērniem.

Desmit dienu ilgajā nometnē paredzētas radošās un sporta nodarbības, izzinošas ekskursijas, kinovakars, talantu šovs un citas aktivitātes.

предоставил финансирование: 13000,00 EUR / 9 136.45 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/SP/01
Исполнитель проекта: ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME
Место реализации: Grobiņa
Период проетка: 12.07.2019.-21.07.2019.