sif-jauns-kras


Nometne "Inovators"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2019

Meklēt projektus

Diennakts nometnes "Inovators" mērķis ir veicināt diasporas bērnu latviešu valodas prasmju uzlabošanos, latviskās izcelsmes apzināšanos un komunikāciju ar vienaudžiem no Latvijas. Šogad nometnes laikā izzināsim latviešu tautas teikas, kā arī mēģināsim sacerēt un animēt pašu bērnu sacerētas teikas.

Lai bērni paveiktu iecerēto, nometnes laikā dalībniekiem tiks organizētas literatūras, datorgrafikas, foto, skaņas un video apstrādes nodarbības.
Bērniem tiks piedāvātas arī elektronikas nodarbības. To laikā katrs dalībnieks veidos savu gaismas objektu ar latvju zīmju motīviem, kurus apvienojot, līdzīgi kā deju svētkos apvienojas daudzi deju kolektīvi, veidosim un iemūžināsi fotogrāfijās lielākus rakstus.

Brīvajā laikā spēlēsim jautras un izklaidējošas sporta, galda un erudīcijas spēles, dosimies pārgājienā – ekskursijā uz Saldus muzeju - izzināt Saldus vēsturi, Saldus pārtikas kombināta konfekšu cehu "Saldus gotiņa"- uzzināsim kā piens pārtop daudzu paaudžu iecienītajā kārumā un izmēģināsim sevi konfekšu saiņotāju amatā un atpūtīsimies pie Saldus ezera, kur meklēsim pilskalnu, kas pieminēts teikā par Saldus izcelšanos. Nometnes noslēguma pasākumā – animācijas filmu festivālā "Papīra pūce", dalībnieki savu veikumu demonstrēs vecākiem.

Nometne paredzēta 8 līdz 14 gadus veciem bērniem no Latvijas un ārzemēm, kopā 48 bērni (22 no Latvijas, 26 no ārzemēm). Nometnes norises vieta izvēlēta vieta – Druvas vidusskola (5,2 km no Saldus pilsētas centra). Nometnes rezultātā bērni būs saturīgi, lietderīgi un jautri pavadījuši brīvo laiku kopā ar vienaudžiem no dažādām valstīm, izzinot Latvijas vēsturi, kultūru, tradīcijas un apzinoties, ka, tikai kopā mēs varam paveikt lielus darbus.

Piešķirtais finansējums: 11870,02 EUR / 8 342.30 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/SP/02
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Zinātnes un inovāciju parks" (ZIP)
Īstenošanas vieta: Druva, Saldus pagasts
Īstenošanas ilgums: 04.08.2019.-10.08.2019.