Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Ebreji Rēzeknē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma 2019

Поиск проектов

Mērķis: krievu un latviešu jauniešiem veicināt savstarpēju izpratni, sadarbību kopīgi izpētot un iepazīstot ebreju vēsturi, folkloru, mākslu un tās vietu Latvijas multikulturālajā vidē.
Mērķa grupa: krievu un latviešu jaunieši
Īstenošanas vieta – Rēzekne, Daugavpils

Galvenās aktivitātes:
1) Seminārs
2) Pētījums "Rēzeknes ebreju vēsture"
3) Fotostāsta "Ebreju pasakas" veidošana
4) Noslēguma pasākums "Ebreji Rēzeknē"

Rezultāti – Veicināta:
• krievu jauniešu pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana,
• Latvijas ebreju kopienas etniskās unikalitātes pienesums Latvijas sabiedrības kopējam labumam,
• krievu tautības pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos prasme, krievu un latviešu tautības jauniešu sadarbība kopīgu mērķu sasniegšanai

предоставил финансирование: 5200,00 EUR / 3 654.58 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MTSP/06
Исполнитель проекта: Biedrība “Goraļ”
Место реализации: Латгальскый регион
Период проетка: 01.05.2019.-31.10.2019.