sif-jauns-kras


Īrijas un Lielbritānijas sabiedrisko organizāciju kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Поиск проектов

Projekta "Īrijas un Lielbritānijas sabiedrisko organizāciju kapacitātes stiprināšana" mērķis ir Īrijas un Lielbritānijas latviešu sabiedrisko organizāciju (biedrību, klubu, māksliniecisko kopu, skoliņu, draudžu u.c. veidojumu) kapacitātes stiprināšana.

Mērķa sasniegšanai tiks rīkots trīs dienu seminārs, kurā būs iekļautas sekojošas tēmas: Diasporas likums, tā nozīme un skaidrojumi; projektu vadība sabiedrisko organizāciju aktivitāšu īstenošanai; sabiedrisko organizāciju publicitāte, organizācijas tēla veidošana, galveno kļūdu analīze.

предоставил финансирование: 11227,60 EUR / 7 890.80 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/DP/02/10
Исполнитель проекта: LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀ
Место реализации: Īrija
Период проетка: 01.04.2019.-31.10.2019.