Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


„3D Diaspora Domā Dara” (2019)

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Meklēt projektus

Projekta „3D Diaspora Domā Dara" mērķis ir, turpinot Eiropas Latviešu kongresa ceļakartes rezolūciju īstenošanu, sniegt jēgpilnu diasporas pienesumu Latvijas norisēm un rīcībpolitikas veidošanai. Projekta aktivitātes veicinās diasporas tautiešu un organizāciju iesaisti Latvijas norisēs un rīcībpolitikas veidošanā, pilsonisko līdzdalību un sadarbību, tā saglabājot ciešu saikni ar Latviju un uzturot un stiprinot nacionālo identitāti diasporas latviešos viņu mītnes zemēs.

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas savstarpēji papildinošas aktivitātes.
1. Pasākumi Eiropas Latviešu kongresa ceļakartes īstenošanai: ELA prezidija un referentu darba vizītes Latvijā (dalība starpministriju Diasporas darba grupas sēdēs, MK Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdēs, u.c.).
2. Diasporas informēšana un redzējuma atspoguļojums publikācijās: ELA prezidija un referentu pārstāvju viedokļi un raksti/ publikācijas par Diasporas likumprojekta ieviešanas gaitu, diasporas iesaisti saiknes uzturēšanā ar Latvijas kultūru, remigrācijas jautājumiem, Eiropas Parlamenta vēlēšanām un citām diasporai saistošām tēmām.
3. ELA jaunās valdes darba vizītes Eiropā un Gruzijā, tiekoties ar esošajām biedru organizācijām un piesaistot jaunas organizācijas ELA tīklam. Vizīšu mērķis ir veicināt diskusijas par latvietības saglabāšanu, par pilsoniskās līdzdalības iespējām mītnes zemēs un iesaisti politiski nozīmīgos procesos Latvijā.
4. ELA prezidija un referentu dalība diasporas diskusiju semināros mītnes zemēs Eiropā: ELA līdzdalība semināros un konferencēs ar mērķi pārstāvēt latviešu diasporas intereses un iesaistoties citās sabiedriski pilsoniskās aktivitātēs ES lēmējinstitūciju darba grupās.

Piešķirtais finansējums: 14997,40 EUR / 10 540.23 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/DP/05/04
Projekta īstenotājs: Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"
Īstenošanas vieta: Latvija, Vācija, Beniluksa valstis, Lielbritānija, Gruzija
Īstenošanas ilgums: 01.04.2019.-31.10.2019.