sif-jauns-kras


Koklētāju nometne "Kokles balss pasaulē"

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Search projects

Pilsoniskā aktivitāte sākas, apzinoties savu identitāti, savas saknes, kultūru. Kokles ir latviskās identitātes pamata simbols. Motivācija apgūt kokles spēli un koklēšanas prasmes ir stipra, paliekoša un diasporas aktivitātēs pielietojama vērtība, kas nozīmīga gan diasporas iekšienē, gan prezentējot Latvijas un latviešu kultūru mītnes zemē, gan veicina sadarbību starp diasporu un Latvijas sabiedrību.

Projektā paredzēts organizēt vispasaules koklētāju nometni "Kokles balss pasaulē" (4 dienas, 40 dalībnieki no 8 valstīm).

Projekta mērķi:
1.Sniegt atbalstu un izpratni par latviskās identitātes saglabāšanas iespējām, savu sakņu apzināšanos, apgūstot un pilnveidojot kokles spēles iemaņas,
2.Veicināt diasporas biedrību izpratni par pilsoniskajām aktivitātēm un sadarbību gan savā starpā, gan ar Latviju,
3.Popularizēt koklēšanas tradīciju diasporas kopienās.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Frankfurtes latviešu biedrību, Luksemburgas latviešu asociāciju, Itālijas un itāļu Šveices latviešu biedrību.
Projekta aktivitāte – koklētāju nometne "Kokles balss pasaulē" notiks Vācijas vidienē, netālu no Frankfurtes, "Jugendfreizeitheim Heisterberg", Driedorfā.

Amount of Grant Awarded: 6460,90 EUR / 4 540.75 LVL;
Project number: 2019.LV/DP/09/02
Project Promoter: Berlīnes Latviešu bērnu un kultūras biedrība
Place of implementation: Vācija
Duration of the project: 01.04.2019.-16.10.2019.