Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Atpazīsti diasporas uzņēmēju!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir veicināt Dānijā dzīvojošo latviešu uzņēmēju un nozaru profesionāļu tīkla attīstību stiprinot pilsonisko līdzdalību un sniedzot atbalstu kluba esošajiem un potenciālajiem biedriem, veidojot atpazīstamu un spēcīgu latviešu uzņēmēju kopienu.

Projekta galvenie uzdevumi:
1. Biedrības LBKLUB interneta komunikācijas platformas un sociālo tīklu domubiedru grupas izveide, kurā apkopt informāciju par nozaru profesionāļiem un uzņēmējiem Dānijā, veicinot sadarbības iespējas, pašoranizēšanos un pilsonisko līdzdalību atbalstot vienam otru.
2. Izveidot video stāstu sēriju par latviešu diasporas uzņēmējiem un nozaru profesionāļiem Dānijā.
3. Organizēt Uzņēmēju un profesionāļu forumu Dānijā, Vejlē, vismaz 60 dalībniekiem, kurā nodrošināt tīklošanās iespējas, pieredzes apmaiņu un sniegt noderīgu informāciju par uzņēmējdarbības vides kultūru Dānijā un citur Eiropā, kā arī praktiskus padomus uzņēmējdarbības izaicinājumu pārvarēšanai.

LBKLUB ir jauna latviešu diasporas organizācija Dānijā, kurai nepieciešams stiprināt kapacitāti un veidot atpazīstamību, kā arī nodrošināt jaunu biedru piesaisti. Kluba darbība ir vērsta uz latviešu uzņēmējiem un profesionāliem Dānijā, kuriem nepieciešama praktiska informācija un atbalsts gan uzsākot uzņēmējdarbību, gan veicot saimniecisko darbību savās nozarēs.
Atbalstoša biznesa vide un personu kustības brīvība paver iespējas biznesa uzsākšanai arī diasporas mītnes zemē. Dānijā pēdējos gados arvien ir audzis Latvijas diasporas uzņēmēju skaits, kas likumsakarīgi ir veicinājis ideju par jaunas biedrības, proti, uzņēmēju kluba dibināšanu. Kluba uzdevumi ir veicināt Latvijas diasporas uzņēmēju atpazīstamību Dānijas sabiedrībā un sekmēt sadarbību gan kluba biedru starpā, gan ar ārējiem, t.sk. Latvijas uzņēmējiem Latvijā, partneriem.

Projekts sniegtu ieguldījumu organizācijas administratīvās pamatdarbības nodrošināšanai un jaunu biedru iesaistei organizācijas darbā, kas šobrīd ir ļoti būtisks sniedzot atbalstu uzņēmējiem un nozaru profesionāļiem Dānijā un nākotnē arī citās Skandināvijas valstīs.
Projekta mērķa grupa ir aptuveni 60 Latvijas diasporas uzņēmēji un nozaru profesionāļi no Skandināvijas valstīm – Dānija, Zviedrija, Somija, Norvēģija, Islande, un interesenti par uzņēmējdarbības iespējām tautiešu mītnes zemēs no Latvijas.

Projekta īstenošanā tiks piesaistītas latviešu diasporas kopienas no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Islandes un Somijas, kā arī Uzņēmēju un profesionāļu Foruma īstenošanā plānojam sadarboties ar Lielbritānijas latviešu uzņēmēju tīkla pārstāvjiem, LIAA un citiem uzņēmēju tīkliem un ekspertiem, lai pārņemtu pozitīvo pieredzi un veidotu nākotnes sadarbības iespējas eksporta precēm un pakalpojumiem.

Piešķirtais finansējums: 14996,07 EUR / 10 539.30 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/DP/10
Projekta īstenotājs: LBKLUB (Latviešu biznesa klubs Dānijā)
Īstenošanas vieta: Dānija
Īstenošanas ilgums: 10.06.2019.-31.10.2019.