Печатать |

Начало > Источники финансирования > Программы государственного бюджэта 2002-2012[..] > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma dia[..] > Par jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un vēlmi[..]

sif-jauns-kras


Par jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un vēlmi pašorganizēties

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2019

Поиск проектов

Projekta "Par jauniešu aktīvu politisko līdzdalību un vēlmi pašorganizēties" mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu iesaisti diasporas un Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē un stiprināt jauniešu sadarbību starp dažādām diasporas kopienām, stiprinot viņu nacionālo identitāti. Pasākums, kuru plānojam projekta ietvaros, ir sadraudzības dienas un seminārs "Eiropas parlaments un jauniešu iespējas Eiropā" Malmē šā gada septembrī (piektdiena - svētdiena, datums vēl tiek saskaņots). Mērķu grupa ir latviešu jaunieši no Stokholmas, Malmes, Gēteborgas un Kopenhāgenas, kā arī jebkurš cits diasporas vai Latvijas jaunietis.

Projektu ietvaros ceram izveidot jauniešu grupu gan Malmē, gan Kopenhāgenā, gan Gēteborgā un apspriest sadarbības iespējas starp Stokholmu-Malme-Kopenhāgena-Gēteborga nākotnē.

предоставил финансирование: 5805,00 EUR / 4 079.78 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/DP/13/13
Исполнитель проекта: Zviedrijas Latviešu Apvienība (Stokholmas nodaļas Jauniešu klubs)
Место реализации: Zviedrija
Период проетка: 01.05.2019.-30.09.2019.
 


Дата печати: 23.06.21