Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis 3 līgu[..]

Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis 3 līgumus par motivācijas pakalpojumu uzsākšanu Latvijas reģionos

Logo ESF

Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis 3 līgumus par motivācijas pakalpojumu uzsākšanu Latvijas reģionos

Sabiedrības integrācijas fonds ir parakstījis līgumus ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts", biedrību "Izglītības iniciatīvu centrs" un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju "Sustento" par ESF projekta "Dažādības veicināšana" (Nr.9.1.4.4./16/I/001) aktivitātes "Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām" īstenošanu Vidzemes, Viduslatvijas un Zemgales reģionos.

Kopumā minētajos reģionos plānots sniegt 180 sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajiem personām motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus. Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumos ietilpst profesionālu speciālistu (sociālā darbinieku, jurista, psihologa, karjeras konsultanta un citi profesionāļu) palīdzība, individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas, informatīvi izglītojošie pasākumi un citi pakalpojumi.

Reģionālie pakalpojuma sniedzēji tiek izvēlēti iepirkumu procedūras rezultātā, proti, iepirkuma komisija turpina piedāvājumu izvērtēšanu, lai atlasītu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atbilstoši visiem vērtēšanas kritērijiem arī pārējos sešos reģionos – Rīgas, Ziemeļlatgales, Dienvidlatgales, Dienviskurzemes, Ziemeļkurzemes un Sēlijas reģionos. Pakalpojuma īstenošanas periods – 9 mēneši.

Motivācijas programmas mērķis ir nodrošināt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām mērķa grupām pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas celšanā.

2018.gadā tika noslēgti 5 iepirkumu līgumi par motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojuma sniegšanu astoņos Latvijas reģionos, kuru ietvaros līdz 2019.gada vidum ir sniegts atbalsts 932 nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem. 2019.gadā plānots noslēgt līgumus par motivācijas programmas pakalpojumu nodrošināšanu vēl 540 sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Motivācijas programma tiek nodrošināta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr.9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Kristīne Kļukoviča
Projektu nodaļa
Motivācijas programmas koordinatore
Tālr. 26434764, 67078193
e-pasts: