Sākums

sif-jauns-kras


Iknedēļas jaunumu apkārtraksts latviešu diasporai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Meklēt projektus

Projekta uzdevums ir sagatavot un nodrošināt Latviesi.com iknedēļas e-pasta apkārtrakstu ar kvalitatīvu un svarīgāku informāciju, kas noderīga latviešiem dzīvojot ārpus Latvijas. Projekta laikā plānots sagatavot un nosūtīt vismaz 30 šādus apkārtrakstus, kas katrs tiks kā atsevišķa ziņa publicēts portālā Latviesi.com, kā arī sadarbības partneru medijos.

Vienlaicīgi projekta ietvaros sagatavosim un nosūtīsim arī 30 individuālus apkārtrakstus ar tieši konkrētām valstīm pielāgotu saturu latviešiem vismaz 3 valstīs Eiropā, kurās ir lielākā latviešu diaspora - Lielbritānijā, Vācijā un Īrijā. Kopumā projekta ietvaros tiks radītas 120 jaunas satura vienības.

Projekta mērķa auditorija un tiešie ieguvēji no projekta realizācijas būs ārzemēs dzīvojošie latvieši. Individuāli mērķtiecīgi uzrunāsim un mērīsim auditoriju 3 valstīs, kurā iespējams ir lielākās latviešu diasporas kopienas.

Piešķirtais finansējums: 9372,21 EUR / 6 586.83 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/MA/073/02
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latviesi.com"
Īstenošanas ilgums: 01.06.2019. - 31.01.2020.