Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Diasporas notikumu multimediāla atspoguļošana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Поиск проектов

Projekta mērķis ir stiprināt latvisko kultūrtelpu nodrošinot Latvijas diasporā notiekošo pasākumu atspoguļošanu medijos, par tiem sagatavojot kvalitatīvus multimediālus informācijas materiālus. Tas veicinās ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu valstisko apziņu, palīdzēs saglabāt saikni ar Latviju un tās kultūru, kā arī nodrošināt sajūtu, ka neatkarīgi no mītnes zemes, katrai latvietību veicinošai aktivitātei ir nozīme un katrs no diasporas pārstāvjiem ir daļa Latvijas.

Projekta uzdevums ir no vismaz 50 interesantākajiem notikumiem latviešu kopienās ārpus Latvijas apzināt, ievākt, sagatavot un publicēt dažādus multmediālus materiālus gan atsevišķās publikācijas, gan tos apkopojot vienotos TV ziņu video sižetos.

Šī projekta laikā plānots sasniegt kā minimums 60 000 mērķa grupas pārstāvjus ar latviesi.com interneta vietnes starpniecību, 130 000 lietotāju ar Latviesi.com sociālo tīklu starpniecību, kā arī vismaz 15 000 ar Latviesi.com e-pasta apkārtraksta starpniecību.

предоставил финансирование: 9494,48 EUR / 6 672.76 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MA/078/03
Исполнитель проекта: Biedrība "Latviesi.com"
Период проетка: 01.06.2019. - 31.01.2020.