sif-jauns-kras


Atpakaļ Latvijā!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Meklēt projektus

Latvijas sabiedrībā un arī ārvalstīs dzīvojošās un strādājošās latviešu diasporas priekšstati par reālo reemigrācijas situāciju nereti ir nepilnīgi. Konkrētu cilvēku veiksmīga reemigrācijas pieredze ir ļoti būtisks sabiedriskās domas veidotājs. Pamatojoties uz minēto, lai būtu iespēja uzrunāt gan ārvalstīs mītošos iedzīvotājus, kas seko līdzi notikumiem Latvijā, gan vietējos lasītājus, tiks veidota un publicēta rakstu sērija portālā www.diena.lv un Latvijas nacionālajā laikrakstā „Diena" ar intervijām, caur kurām tiks apliecināta ne tikai uz cilvēciskiem motīviem balstīta motivācija, lai atgrieztos Latvijā, bet arī profesionālās izaugsmes, karjeras nodrošinājuma iespējas Latvijā. Savukārt Latvijas sabiedrībai minētais sniegs informāciju, lai novērtētu ieguvumus, ko tai dod ārvalstīs profesionālas zināšanas un izglītību ieguvušo pieredze.

Piešķirtais finansējums: 9310,98 EUR / 6 543.79 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/MA/014/04
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība Dienas Mediji"
Īstenošanas ilgums: 01.06.2019. - 31.01.2020.