sif-jauns-kras


Latvijas mediju vide. Attīstība un izaicinājumi

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Поиск проектов

Projekta mērķis ir turpināt sabiedrībā un mediju vidē diskusiju par sakārtotas mediju vides nozīmību mediju satura kvalitātes un atbildīguma veicināšanā, lai rosinātu medijus pastāvīgi izvērtēt kvalitātes un ētikas jautājumus, celtu mediju darbinieku un sabiedrības izpratni un zināšanas par nozari.

Projekta realizācijā tiks iesaistīts plašs žurnālistu loks, tostarp no reģioniem, radot vidi un žurnālistiskus materiālus, kas ļaus iepazīt mehānismus mediju žurnālistu darba analīzei, pasaules tendences un praksi, kā arī dalīties pieredzē par žurnālista un mediju darba izaicinājumiem un skaidrot to diskusijās ar mediju lietotājiem.

Projekts atbilst Latvijas Mediju pamatnostādnēm 2016.-2020.gadam, kas paredz atbalstu mediju kritikas un analīzes žanram un reģionālajiem medijiem. Tāpat projekts atbilst programmas mērķim veicināt mediju atbildību un kvalitāti, kā arī sadaļas „Mediju kritika" uzdevumiem - nodrošināt mediju un plašākas sabiedrības spēju diskutēt un analizēt mediju satura, uztveres, kvalitātes un atbildīguma, kā arī pārvaldības un mediju nozares attīstības tendenču jautājumus.

предоставил финансирование: 28370,51 EUR / 19 938.91 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MA/045/11
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Žurnālistu asociācija"
Период проетка: 01.06.2019. - 31.01.2020.