Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


JAUTĀ-JUMS

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Поиск проектов

Projekta mērķis ir stiprināt sabiedrības kritisko domāšanu un nodrošināt sabiedrības noturību pret dezinformāciju, dekonstruējot melus.

Projekta uzdevums ir attīstīt un stiprināt žurnālistu prasmes, nodrošinot VTV kā medija spēju reaģēt uz manipulatīvām ziņām, veicinot valsts drošību un sabiedrības medijpratību.

Projekta ietvaros plānots sagatavot un pārraidīt Re:TV raidlaikā aktuālo interviju blokā (no 2019.gada augusta līdz decembrim trešdienās plkst. 20.00-20.45) 18 raidījumus, kuros tiks iekļautas diskusijas ar ekspertiem par medijpratības un melu dekonstrukcijas tēmām.

предоставил финансирование: 58114,14 EUR / 40 842.85 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MA/075/14
Исполнитель проекта: SIA "VALMIERAS TV"
Период проетка: 01.05.2019.-31.01.2020.