Sākums

sif-jauns-kras


Modernie meli II

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Meklēt projektus

Gan varas, gan politikas, gan izklaides vārdā modernie meli aizpilda informatīvo telpu. Melu autori apzināti cenšas ietekmēt sabiedrību savās interesēs un manipulēt ar to. Jums ir jāzina, kas ir kas.

Projekta mērķis ir veidot sabiedriski nozīmīgu satura (rakstu) sēriju "Modernie meli II" par aktuālo notikumu melu dekonstrukciju, tādējādi veicinot sabiedrības analītiski kritisku attieksmi pret dažādiem vēstījumiem mediju telpā, auditorijas izpratni par dažādu ziņojumu patiesajiem mērķiem, kā arī izskaidrot ziņojumu autoru metodes.

No 2019. gada jūnija rakstu sērija būs regulāri lasāma (izplatīta) izdevumos Kas Jauns Avīze, Likums un Taisnība, 9vīri un Rīgas Viļņi, ziņu portālā jauns.lv un ziņu portāla jauns.lv Facebook kontā (@jaunslv).

Projekta galvenie pasākumi ir:
1. dažādu Latvijā izplatīto mediju monitorings, lai konstatētu iespējamo vietējās un ārvalstu propagandas izpausmes un viltus ziņas medijos (īpašu uzmanību pievēršot medijiem, kas tiek veidoti ārvalstīs) un citos pasākumos;
2. konstatēto faktu atmaskošana un skaidrošana rakstu sērijā "Modernie meli II";
3. izplatīšana drukātajos medijos, interneta vietnē un sociālos medijos.

Projekta mērķa grupa ir sabiedrībā kopumā (sievietes un vīrieši vecumā no 25 līdz 75 gadiem), sasniedzot lielu nacionālā līmeņa auditorijas daļu, t. i., aptuveni 175 tūkstošus lasītāju.

Piešķirtais finansējums: 29128,40 EUR / 20 471.56 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/MA/055/17
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI"
Īstenošanas ilgums: 01.06.2019. - 31.12.2019.