sif-jauns-kras


ESI LĪDZĀS!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Поиск проектов

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību, personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju principu, žurnālā IEVAS VESELĪBA tiks veidota rakstu sērija ESI LĪDZĀS! Aicinājums cilvēkam ar invaliditāti būt līdzās, kopā ar mums visiem, un mums – būt līdzās cilvēkam ar invaliditāti. Radīsim ceļu, kā to PRAKTISKI un JAU ŠAJOS APSTĀKĻOS ir iespējams izdarīt, kā cilvēkam ar invaliditāti dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāku dzīvi. Informāciju sniegs nozares profesionāļi, turklāt pieredzē dalīsies cilvēki ar invaliditāti, kas tam visam reāli gājuši cauri un ir sasnieguši savu mērķi. Ar ko jāsāk, kur vispirms jāvēršas, kādas ir iespējas. Bieži vien vēlamais ļoti atšķiras no realitātes.

предоставил финансирование: 9480,05 EUR / 6 662.62 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MA/054/19
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA"
Период проетка: 01.06.2019. - 31.12.2019.