Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Pagarināts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņ[..]

Pagarināts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš programmā “Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem”

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

SIF-logo-izmers

Pagarināts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš programmā "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem"

Ņemot vērā, ka vasara ir atvaļinājumu laiks, novērojama nepietiekama aktivitāte programmas "Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" ietvaros.

Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir PAGARINĀTS līdz 2019.gada 05.septembrim (klātienē vai pa pastu līdz plkst. 17.00, elektroniski – līdz 23:59).

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums ir iesnieguma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā.

Projektu iesniegumus var iesniegt:
personīgi vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV - 1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju ar aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu, projekta budžetu, mācību programmu, vienas nodarbības plānu un pedagoģiskā personāla CV ar izglītības dokumentu kopijām) Projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma elektroniskās versijas atbilstību papīra formā iesietajam dokumentam;
elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: , e-pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Saistošie dokumenti

INFORMATĪVAIS SEMINĀRS tiek pārcelts uz 20.08.2019. plkst. 10.30 Rīgā, Sabiedrības integrācijas fonda telpās, Aspazijas bulvārī 24.
Lūdzam iepriekš pieteikties semināram pa tālruni 67281752 vai e-pastu . Dalība seminārā ir bez maksas.