sif-jauns-kras


Vairāk Latvijas

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības prasmes un iespējas iesaistīties sabiedrībai kopīgu jautājumu risināšanā, mazinot šķēršļus pilsoniskās sabiedrības izaugsmei Vidusdaugavas reģionā un stiprinot biedrības "Jēkabpils NVO resursu centrs" ilgtspēju.

Projekta aktivitātes vērstas divos virzienos: līdzšinējās biedrības darbības pilsoniskās izglītības jomā turpināšanai un mūsdienīgu, iesaistošu sadarbības mehānismu attīstīšanai, mudinot tieši jauniešus piedalīties NVO aktivitātēs un attīstīt aktīvu pilsonisko stāju.

Projekta tiešā mērķagrupa ir Vidusdaugavas reģiona nevalstiskās organizācijas, aktīvi pilsoņi, pašvaldības/to iestādes un jo īpaši jaunieši. Projekta netiešā mērķagrupa ir Vidusdaugavas reģiona sabiedrība un NVO sadarbības tīkli Latvijā.

Projekta aktivitātes plānotas Vidusdaugavas reģionā, ar to saprotot Jēkabpils pilsētu, Krustpils, Jēkabpils, Salas, Pļaviņu, Līvānu, Kokneses, Aizkraukles, Jaunjelgavas novadus, Aknīstes pilsētu.

Projekta aktivitātes plānotas 3 NVO Informatīvo dienu kopā ar publiskās pārvaldes pārstāvjiem organizēšana, dažāda veida un satura konsultāciju nodrošināšana aktīviem pilsoņiem/grupām un NVO un 1 reģionālā NVO foruma organizēšana; 10 pašvaldību pieredzes izpēte jauniešu iniciatīvu atbalstam; 5 jauniešu kampaņu un 1 pieredzes pasākuma organizēšana, reģiona aktīvo jauniešu tīklojuma izveide un sadarbība iniciatīvu projekta veidošanā; biedrības mājaslapas renovācija, to uzlabojot un ieviešot e-rīku iedzīvotāju līdzdarbības veicināšanai; ikmēneša biedrības e-ziņu lapas izdošana; reģiona līdzdarbības projektu potenciālo partneru listes izveide.

Projekta norisi plānots attiecināt no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.oktobrim.

предоставил финансирование: 17000,00 EUR / 11 947.67 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/DAP/010
Исполнитель проекта: Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"
Место реализации: Vidusdaugavas reģions, ar to saprotot Jēkabpils pilsētu, Krustpils, Jēkabpils, Salas, Pļaviņu, Līvānu, Kokneses, Aizkraukles, Jaunjelgavas novadus, Aknīstes pilsētu.
Период проетка: 01.01.2019.-31.10.2019.